ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vzory příloh pro výzvu Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace

Principy partnerství a prohlášení o partnerství 01122015 - Vzor přílohy byl doplněn o informace související s finančním podílem partnera na celkových způsobilých výdajích projektu. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 13: „Žadatel uvádí partnery již v žádosti o podporu, včetně rolí, podílu na aktivitách projektu a finančního podílu, pokud je plánován.“ Při zapojení partnera s finančním příspěvkem je tedy žadatel povinen v žádosti o podporu uvést podíl partnera na celkových způsobilých výdajích. Tuto informaci žadatel uvede buď v aktualizované verzi přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství nebo Smlouvě o partnerství (pokud je již uzavřena). Zveřejněno dne 4.4.2016.

Soulad aktivit projektu s ESF aktivitami žadatele vzor - zveřejňeno dne 28. 7. 2016

 

 

 

Dokumenty

Vzory příloh pro výzvu Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace

DOCX
789,8 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství 01122015
18.10.2017 11:30
Stáhnout

DOCX
788,6 kB
Soulad aktivit projektu s ESF aktivitami žadatele vzor
18.10.2017 11:30
Stáhnout