ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Přílohy k výzvě ESF výzva pro vysoké školy

Příloha č. 1 Indikátory - platná verze - účinná od 1. 6. 2016

Úprava přílohy č. 1 výzvy ESF výzva pro vysoké školy se týká změny studijních oborů na studijní programy ve specifikacích indikátorů v souvislosti se změnou legislativy.

Příloha č. 1 Indikátory - neplatná verze

Úprava přílohy č. 1 výzvy ESF výzva pro vysoké školy se týká doplnění specifikace indikátoru 5 31 01 a specifikace indikátoru 5 31 03. Byly upřesněny požadavky na minimální délku praxí uvedených současně v týdnech a hodinách.

Příloha č. 1 Indikátory - neplatná verze

MV Příloha č. 2 Kritéria Výzvy ESF pro VŠ - účinný od 17. 10. 2016

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria - platná verze - účinná od 1. 6. 2016

Úprava přílohy č. 2 výzvy ESF výzva pro vysoké školy se týká formální úpravy kritéria V4.1. Popis kritéria byl uveden do souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 8.6.2.

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - neplatná verze

 

 

 

Dokumenty

Přílohy k výzvě ESF výzva pro vysoké školy

PDF
375,6 kB
Příloha č. 1 Indikátory - platná verze
19.10.2017 09:45
Stáhnout

PDF
377,5 kB
Příloha č. 1 Indikátory - neplatná verze
19.10.2017 09:45
Stáhnout

PDF
715,5 kB
Příloha č. 1 Indikátory - neplatná verze
19.10.2017 09:45
Stáhnout

PDF
279,6 kB
MV Příloha č. 2 Kritéria Výzvy ESF pro VŠ
19.10.2017 09:45
Stáhnout

PDF
235 kB
Příloha č. 2 Hodnotící kritéria
19.10.2017 09:45
Stáhnout

PDF
537,6 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - neplatná verze
19.10.2017 09:45
Stáhnout