ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Přílohy k výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I

Příloha č. 1 Indikátory šablony 1

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria - zveřejněno dne 18. 7. 2016

Řídicí orgán OP VVVV zveřejňuje dne 18. 7. 2016 aktualizovanou verzi přílohy č. 2 - Hodnoticí kritéria Výzev č.02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ A ZŠ I verze2. Ve verzi č. 2 došlo k formální úpravě vzhledu hodnoticích kritérií. Příloha č. 2 Hodnotící kritéria - neplatná verze)

Příloha č. 3 Přehled šablon - zveřejněno dne 14. 11. 2016

Příloha č. 3 Přehled šablon  - zveřejněno dne 31. 10. 2016 - neplatná verze

Příloha č.3  Přehled šablon - zveřejněno dne 1. 8. 2016 - neplatná verze

Text Metodického výkladu šablony II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ byl upraven v souladu se zněním jednotky aktivity schvalované Evropskou komisí a požadovaným dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu.

V šabloně II/2.13 Nové metody ve výuce na ZŠ byl v souladu s textem popisu realizace šablony doplněn počet započítávaných hodin do Výstupu aktivity.

Příloha č. 3 Přehled šablon - zveřejněno dne 28. 6. 2016 - neplatná verze

U šablony II/2.1 I Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin byl v přehledu šablon chybně uveden náklad na aktivitu 16 680,- Kč. Správně je 16 880 Kč. 

Příloha č. 3 Přehled šablon - neplatná verze

Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu - zveřejněno dne 21. 11. 2016

Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu - neplatná verze

 

 

 

Dokumenty

Přílohy k výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I

PDF
842,1 kB
Příloha č. 1 Indikátory
19.10.2017 14:29
Stáhnout

PDF
312,2 kB
Hodnotící kritéria
19.10.2017 14:30
Stáhnout

PDF
311,5 kB
Příloha č. 2
19.10.2017 14:30
Stáhnout

PDF
1,8 MB
Příloha č. 3 Přehled šablon
16.07.2018 13:52
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Příloha č. 3 Přehled šablon, neplatná verze
19.10.2017 14:30
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Příloha č. 3 Přehled šablon, neplatná verze
19.10.2017 14:30
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Příloha č. 3 Přehled šablon, neplatná verze
19.10.2017 14:30
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Příloha č. 3 Přehled šablon, neplatná verze
19.10.2017 14:30
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Příloha č. 3 Přehled šablon, neplatná verze
19.10.2017 14:31
Stáhnout

PDF
252,3 kB
Seznam příloh žádosti o podporu
19.10.2017 14:31
Stáhnout

PDF
217,8 kB
Seznam příloh k žádosti o podporu, neplatná verze
19.10.2017 14:31
Stáhnout