Přílohy k výzvě č. 02_17_45 Technická pomoc

Cílem výzvy pro Technickou pomoc je vyhlášení aktivit zajišťujících podporu implementační struktury OP VVV z pohledu administrativních kapacit, jež svými výsledky přispívají především k zajištění efektivní administrace, a to včetně zajištění externích služeb. A aktivit zaměřených na informovanost, publicitu a absorpční kapacitu, které vytváří komplexní a jednotný systém informování veřejnosti o OP VVV a společně s vytvořenými nástroji zajišťují a vhodnými opatřeními zvyšují absorpční kapacitu.

 

 

 

Dokumenty

Přílohy k výzvě č. 02_17_45 Technická pomoc

PDF
240 kB
Příloha č. 1 Indikátory
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
220,8 kB
Příloha č. 2 Hodnotící kritéria
12.12.2017 05:52
Stáhnout