ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Žádost o podporu

Žádosti o podporu v rámci OP VVV podává žadatel elektronicky prostřednictvím informačního systému IS KP14+. 

 

Uživatelská příručka obsahuje detailní postup vyplnění žádosti o podporu, vč. postupu podání žádosti o přezkum hodnocení, doplnění dat před vydáním právního aktu a zpracování právního aktu samotného. Tato verze uživatelské příručky odpovídá aktuálnímu stavu aplikace IS KP14+, obsahuje doplňující informace, které nejsou ve verzích uložených pod jednotlivými výzvami.

ŘO OP VVV doporučuje žadatelům, aby si aktuální verzi prostudovali.

Verze pro všechny výzvy:

Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_v1.7_.pdf Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 v 2.0 -  aktuální verze, platná od 8. 11. 2019

Archiv Uživatelských příruček Zpracování žádosti v IS KP14


Uživatelské příručky pro jednotlivé výzvy:

Příručky jsou k dispozici vždy i na stránkách jednotlivých výzev v sekci Dokumenty.

Verze pro výzvy č. 80 a č. 81:

Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_v1.7_.pdf Uživatelská příručka_Zpracování žadosti v ISKP14_ZP_80_81(šablony III) - zveřejnno dne 3. 4. 2020


Verze pro výzvu č. 53:

Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_v1.7_.pdf Uživatelská příručka Zpracování žádosti o podporu v IS KP14+ pro výzvu 53 - zveřejněno dne 23. 10. 2019


Verze pro výzvu č. 71:

Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_v1.7_.pdf Uživatelská příručka Zpracování žádosti o podporu v IS KP14+ pro výzvu 71 - zveřejněno dne 1. 3. 2019


Verze pro výzvy č. 65 a č. 66:

Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_v1.7_.pdf Uživatelská příručka Zpracování žádosti o podporu v IS KP14+ pro výzvy 65 a 66 (zjednodušené projekty) – verze 1.1 - aktuální verze, zveřejněno dne 28. 1. 2019


 

Strom odborností OP VVV – Pokyny pro vyplnění záložky žádosti o podporu Seznam odborností projektu v IS KP14+

Součástí formuláře žádosti o podporu v IS KP14+ je záložka Odbornosti projektu. Žadatel zde definuje odborovou orientaci svého projektu, a to výběrem z číselníku. Tato záložka se netýká prioritní osy 3. Pro práci v IS KP14+ pracujte s kódy odborností a ty zadávejte do filtračního pole Kód na dané záložce.

Více informací naleznete v Uživatelské příručce IS KP14+ - Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu.

 Priloha1_Strom_OPVVV_26_11.xlsx Priloha1_Strom odborností a oborů OPVVV_26_11.xlsx (46,07 KB)