ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zpráva o realizaci

Prostřednictvím zprávy o realizaci informuje příjemce o dosaženém pokroku v rámci realizovaného projektu. Je předkládána elektronicky, v intervalech stanovených výzvou a vydaným právním aktem o poskytnutí/ převodu podpory. Příručka obsahuje také specifika ostatních monitorovacích zpráv jako jsou Zpráva o udržitelnosti, Informace o pokroku a další.

 

Individuální projekty (všechny výzvy):

zprava_o_realizaci_ISKP_v_1.3.pdf Zpráva o realizaci ISKP v 2.0 - platná od 10. 12. 2020


Zjednodušené formy financování – šablony II a III (63, 64, 65, 66, 80 a 81):

Zpráva o realizaci ISKP - šablony II a III - zveřejněno dne 30. 9. 2021


Zjednodušené formy financování (výzvy 22, 23, 35 a 42):

Zpráva o realizaci ISKP zjednodušené formy financování v 2.0 - zveřejněno dne 24. 4. 2019


Archiv:

       (zprava_o_realizaci_ISKP_v_1.3.pdfZpráva o realizaci ISKP v 1.3 -neplatná od 7. 3. 2017)

       (zprava_o_realizaci_ISKP_v_1.2.pdf Zpráva o realizaci ISKP v 1.2 - neplatná verze - platná od 14. 10. 2016)

       (zprava_o_realizaci_ISKP_v_1.1.pdf Zpráva o realizaci ISKP v 1.1.pdf - neplatná verze)

       (Zprava_o_realizaci_ISKP_v_1.0.pdf Zprava_o_realizaci_ISKP_v_1.0.pdf (2,04 MB) - neplatná verze)