Zpráva o realizaci

Prostřednictvím zprávy o realizaci informuje příjemce o dosaženém pokroku v rámci realizovaného projektu. Je předkládána elektronicky, v intervalech stanovených výzvou a vydaným právním aktem o poskytnutí/ převodu podpory.

 

Zjednodušené formy financování (výzvy 63, 64, 65 a 66)

Zpráva o realizaci ISKP – šablony II - zveřejněno dne 17. 4. 2019, aktualizováno dne 1. 8. 2019

Zjednodušené formy financování (výzvy 22, 23, 35 a 42):

Zpráva o realizaci ISKP zjednodušené formy financování v 2.0 - zveřejněno dne 24. 4. 2019

 


Verze pro všechny výzvy:

zprava_o_realizaci_ISKP_v_1.3.pdf Zpráva o realizaci ISKP v 1.3- platná od 7. 3. 2017

       (zprava_o_realizaci_ISKP_v_1.2.pdf Zpráva o realizaci ISKP v 1.2 - neplatná verze - platná od 14. 10. 2016)

       (zprava_o_realizaci_ISKP_v_1.1.pdf Zpráva o realizaci ISKP v 1.1.pdf - neplatná verze)

       (Zprava_o_realizaci_ISKP_v_1.0.pdf Zprava_o_realizaci_ISKP_v_1.0.pdf (2,04 MB) - neplatná verze)