Hodnotící formulář na prokázání indikátoru 5 10 15 výzvy PO3 Inkluzivní vzdělávání

Hodnotící formulář „Hodnocení v oblasti inkluze MŠ/ZŠ/SŠ“ na prokázání indikátoru  5 10 15 „Počet organizací, ve kterých se zvýšila proinkluzivnost“ – výzvy PO3 Inkluzivní vzdělávání.

 

Každá započítaná organizace do indikátoru 5 10 15 (MŠ, ZŠ, SŠ) zpracuje vlastní hodnocení školy v oblasti inkluze, které provede na začátku a na konci realizace projektu. Hodnotící formuláře jsou uvedeny zvlášť pro mateřské, základní a střední školy.

K hodnotícím formulářům je zveřejněn doporučený postup jak zpracovat hodnocení školy.

Hodnoceni_v_oblasti_skoly_doporuceny_postup.pdf Hodnocení v oblasti školy doporučený postup

Hodnoceni_v_oblasti_inkluze_MS.docx Hodnocení v oblasti inkluze MŠ

Hodnoceni_v_oblasti_inkluze_ZS.docx Hodnocení v oblasti inkluze ZŠ

Hodnoceni_v_oblasti_inkluze_SS.docx Hodnocení v oblasti inkluze SŠ

(zveřejněno dne 28. 6. 2016)