ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_025 Předaplikační výzkum

ŘO OP VVV zveřejňuje opravy Zápisů z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_025 Předaplikační výzkum v prioritní ose 1 OP VVV konané ve dnech 4. 12. 2017 (VK pro oborové skupiny 3, 4 a 6) a 13. 12. 2017 (VK pro oborové skupiny 1, 2, 5, 7, 8 a 9). U projektů s registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007355 , CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007246, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007302, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007422 a CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007438 došlo k opravě administrativní chyby v Zápisu, část VI. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV. Do přehledu nedoporučených žádostí k podpoře z OP VVV byly nově zařazeny žádosti o podporu, které nebyly z důvodu administrativního pochybení do původního přehledu zahrnuty. Na základě výše uvedeného dochází ke změně pořadí nedoporučených žádostí a kumulativní částky požadovaných finančních prostředků.

 

 

 

Dokumenty

Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_025 Předaplikační výzkum

PDF
460,2 kB
Zápis z jednání VK OP VVV PAV 4. 12. 2017
22.01.2018 21:37
Stáhnout

PDF
529,4 kB
Zápis z VK OP VVV PAV 13. 12. 2017
22.01.2018 21:37
Stáhnout