ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) 25. 4. 2017, 10. 5. 2017, 15. 6. 2017

 

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) obracet na Michaelu Matouškovou, DiS. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

Dokumenty

Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) 25. 4. 2017, 10. 5. 2017, 15. 6. 2017

PDF
1,9 MB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) 15. 6. 2017
22.01.2018 23:28
Stáhnout

PDF
1,6 MB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) 10. 5. 2017
22.01.2018 23:28
Stáhnout

PDF
1,7 MB
Zápis z jednání VK ŘO OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) 25. 4. 2017
22.01.2018 23:28
Stáhnout