ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_013 (Výzkumné infrastruktury) 10.1.2017, 21.12.2016, 2.2.2017, 25.11.2016

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_013 (Výzkumné infrastruktury) v prioritní ose 1 OP VVV konané ve dnech 25. 11. 2016, 21. 12. 2016, 10. 1. 2017 a 2. 2.2017.

 

V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, se mohou žadatelé v rámci výzvy č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury obracet na Ing. Michal Dlabola. Jméno kontaktní osoby pro zodpovídání dotazů týkajících se již samotné realizace projektu bude žadatelům sděleno v rámci Oznámení o doporučení žádosti o podporu k financování.

 

 

Dokumenty

Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_013 (Výzkumné infrastruktury) 10.1.2017, 21.12.2016, 2.2.2017, 25.11.2016

PDF
855,9 kB
Zápis z jednání VK OP VVV Výzkumné infrastruktury 10. 1. 2017
24.01.2018 22:08
Stáhnout

PDF
860,4 kB
Zápis z jednání VK OP VVV Výzkumné infrastruktury 21. 12. 2016
24.01.2018 22:08
Stáhnout

PDF
742 kB
Zápis z jednání VK OP VVV Výzkumné infrastruktury 2. 2. 2017
24.01.2018 22:08
Stáhnout

PDF
626,9 kB
Zápis z jednání VK OP VVV Výzkumne infrastruktury 25. 11. 2016
24.01.2018 22:09
Stáhnout