ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Oprava zápisů z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů výzvy č. 02_15_003 (Podpora excelentních výzkumných týmů) v prioritní ose 1 OP VVV konaných ve dnech 21. 7. 2016 a 23. 9. 2016

ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisů z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů výzvy č. 02_15_003 (Podpora excelentních výzkumných týmů) v prioritní ose 1 OP VVV konaných ve dnech 21. 7. 2016 a 23. 9. 2016. U projektů reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000433 a CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

 

 

 

Dokumenty

Oprava zápisů z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů výzvy č. 02_15_003 (Podpora excelentních výzkumných týmů) v prioritní ose 1 OP VVV konaných ve dnech 21. 7. 2016 a 23. 9. 2016

PDF
580,6 kB
Zápis VK OP VVV Excelentní týmy 21. 7. 2016 - zveřejněno dne 2. 12. 2016
24.01.2018 22:48
Stáhnout

PDF
577,9 kB
 Zápis VK OP VVV Excelentní týmy 23. 9. 2016 - zveřejněno dne 2. 12. 2016
24.01.2018 22:48
Stáhnout