ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Doplnění k zápisům z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů výzvy pro hodnocení projektů výzvy 02_16_015, 02_16_016, 02_16_018 15.5.2017

ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisům z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů výzev 02_16_015 (ESF pro VŠ), 02_16_016 (ERDF pro VŠ) a 02_16_018 (Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů) v prioritní ose 2 OP VVV, číslo HK_7_2,  HK_9_2, HK_10_2 a HK_12_2. U projektů s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002338, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416 a CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002544 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

 

 

 

Dokumenty

Doplnění k zápisům z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů výzvy pro hodnocení projektů výzvy 02_16_015, 02_16_016, 02_16_018 15.5.2017

PDF
452,4 kB
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č 9_2 - oprava
28.01.2018 21:24
Stáhnout

PDF
579,3 kB
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č 10_2 - oprava
28.01.2018 21:24
Stáhnout

PDF
1,9 MB
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č 12_2 - oprava
28.01.2018 21:24
Stáhnout

PDF
1,4 MB
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č 7_2 - oprava (3)
28.01.2018 21:24
Stáhnout