ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Doplnění k zápisům z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů výzvy pro hodnocení projektů výzvy 02_16_016 24.4.2017

ŘO OP VVV zveřejňuje doplnění k Zápisům z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů výzvy č. 02_16_016 (ERDF pro VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV, číslo HK_30_1, HK_1_2, HK_4_2, HK_6_2 a HK_12_2. U projektů s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0001943, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002346, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002463 a CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002533 došlo k opravě administrativní chyby v textu zápisu.

 

 

 

Dokumenty

Doplnění k zápisům z jednání Hodnoticích komisí pro hodnocení projektů výzvy pro hodnocení projektů výzvy 02_16_016 24.4.2017

PDF
580,3 kB
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č 6_2 - oprava
28.01.2018 21:29
Stáhnout

PDF
794,8 kB
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č 4_2 - oprava
28.01.2018 21:29
Stáhnout

PDF
592,6 kB
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č 30_1 - oprava
28.01.2018 21:29
Stáhnout

PDF
578,8 kB
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č 12_2 - oprava
28.01.2018 21:29
Stáhnout

PDF
578,4 kB
Zápis z jednání Hodnoticí komise ŘO OP VVV č 1_2 - oprava
28.01.2018 21:29
Stáhnout