ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Informační letáky k jednotlivým výzvám

 

 

 

Dokumenty

Informační letáky k jednotlivým výzvám

PDF
86,4 kB
Leták k výzvě č. 02_20_082 Akční plánování v území
30.09.2020 10:11
Stáhnout

PDF
364,9 kB
Leták k výzvám č. 02_20_080_a 02_20_081 Šablony III
09.06.2020 09:01
Stáhnout

PDF
152 kB
Leaflet Call No 02_20_080 and Call No 02_20_081 Templates III (Nursery and Primary Schools)
06.08.2020 15:06
Stáhnout

PDF
170,6 kB
Leták k výzvě č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II
31.10.2019 10:18
Stáhnout

PDF
148,4 kB
Leaflet Call No 02_19_078 Implementation of regional action plans II
06.08.2020 15:08
Stáhnout

PDF
168,9 kB
Leták k výzvě č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací
23.10.2019 15:29
Stáhnout

PDF
147 kB
Leaflet Call No 02_18_053 International mobility of research, technical and administrative staff of research organizations
06.08.2020 15:10
Stáhnout

PDF
74,7 kB
Leták k výzvě č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
30.08.2019 08:22
Stáhnout

PDF
149,3 kB
Leaflet Call No 02_19_077 Support for children and pupils with special educational needs
06.08.2020 15:10
Stáhnout

PDF
87,8 kB
Leták k výzvě č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ
28.08.2019 09:46
Stáhnout

PDF
148,4 kB
Leaflet Call No 02_19_073 Improving the quality of internal grant schemes at higher educational institutions
06.08.2020 15:13
Stáhnout

PDF
88,9 kB
Leták k výzvě č. 02_16_024 Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II
17.07.2019 12:59
Stáhnout

PDF
149,5 kB
Leaflet Call No 02_16_024 Strategic management of research, development and innovation at the national level II
06.08.2020 15:14
Stáhnout

PDF
95 kB
Leták k výzvě č. 02_19_076 Inovace v pedagogice
27.03.2019 11:38
Stáhnout

PDF
97,1 kB
Leaflet Call No 02_19_076 Innovation in pedagogy
11.06.2019 10:51
Stáhnout

PDF
91,9 kB
Leták k výzvě č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III
15.03.2019 10:33
Stáhnout

PDF
92,7 kB
Leaflet Call No 02_19_074 International mobility of researchers - MSCA-IF III
11.06.2019 10:49
Stáhnout

PDF
87,9 kB
Leták k výzvě č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II
11.03.2019 15:37
Stáhnout

PDF
92,5 kB
Leaflet Call No 02_19_068 Undergraduate Education II
11.06.2019 10:48
Stáhnout

PDF
88,3 kB
Leták k výzvě č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání
05.03.2019 08:48
Stáhnout

PDF
74,6 kB
Leaflet Call No 02_18_071 Improving the quality of non-formal education
10.05.2019 07:45
Stáhnout

PDF
85,6 kB
Leták k výzvě č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II
25.02.2019 08:56
Stáhnout

PDF
91,6 kB
Leaflet Call No 02_18_054 Development of capacities for research and development II
11.06.2019 10:10
Stáhnout

PDF
83,8 kB
Leták k výzvě č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II)
21.01.2019 10:21
Stáhnout

PDF
74,3 kB
Leaflet Call No 02_19_075 Inclusive education for socially excluded localities II (SEL II)
07.05.2019 07:52
Stáhnout

PDF
167,6 kB
Leták k výzvám č. 02_18_046 a č. 02_18_072 Výzkumné infrastruktury II a Výzkumné e-infrastruktury
13.02.2019 08:34
Stáhnout

PDF
92,4 kB
Leaflet Call No 02_18_046 and Call No 02_18_072 Research infrastructures II and Research e-infrastructures
07.05.2019 07:56
Stáhnout

PDF
96,9 kB
Leták k výzvám č. 02_18_065 a č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II
12.12.2018 16:05
Stáhnout

PDF
93 kB
Leaflet Call No 02_18_065 and Call No 02_18_066 Templates for Secondary and Post-Secondary Vocational Schools II
07.05.2019 07:59
Stáhnout

PDF
186,1 kB
Leták k výzvám č. 02_18_056 a č. 02_18_057 ESF a ERDF pro vysoké školy II
28.11.2018 10:15
Stáhnout

PDF
92,3 kB
Leaflet Call No 02_18_056 and Call No 02_18_057 ESF call for HEIs II and ERDF call for HEIs II
07.05.2019 07:57
Stáhnout

PDF
184,6 kB
Leták k výzvě č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II
31.10.2018 15:15
Stáhnout

PDF
91,3 kB
Leaflet Call No 02_18_067 Implementation of digital education strategy II
10.05.2019 07:47
Stáhnout

PDF
183,6 kB
Leták k výzvě č. 02_18_055 - Smart Akcelerátor II
17.08.2018 11:01
Stáhnout

PDF
92,9 kB
Leaflet Call No 02_18_055 Smart Accelerator II
10.05.2019 07:22
Stáhnout

PDF
245 kB
Leták k výzvám č. 02_18_063 a č. 02_18_064 - Šablony II
13.03.2018 10:19
Stáhnout

PDF
73,3 kB
Leaflet Call No 02_18_063 and Call No 02_18_064 Templates II
10.05.2019 07:42
Stáhnout

PDF
181,8 kB
Leták k výzvě č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách
17.09.2018 15:36
Stáhnout

PDF
94,3 kB
Leaflet Call No 02_16_031 Lifelong learning in higher education institutions
07.05.2019 10:30
Stáhnout

PDF
231,6 kB
Leták k výzvě č. 02_18_070 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA IF II
23.03.2018 12:38
Stáhnout

PDF
92,3 kB
Leaflet Call No 02_18_070 International mobility of researchers - MSCA-IF II
09.05.2019 09:07
Stáhnout

PDF
232,3 kB
Leták k výzvě č. 02_18_069 - Předaplikační výzkum pro ITI II
13.03.2018 14:15
Stáhnout

PDF
93 kB
Leaflet Call No 02_18_069 Pre-application Research for ITI II
10.05.2019 07:20
Stáhnout

PDF
242,4 kB
Leták k výzvám č. 02_18_058 a č. 02_18_059 - ESF a ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony
09.05.2018 11:17
Stáhnout

PDF
93,2 kB
Leaflet Call No 02_18_058 and Call No 02_18_059 ESF call for HEIs and ERDF call for HEIs - Structurally affected regions
10.05.2019 07:29
Stáhnout

PDF
235,5 kB
Leták k výzvě č. 02_17_043 - Teaming II
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
91,4 kB
Leaflet Call No 02_17_043 Teaming II
10.05.2019 07:27
Stáhnout

PDF
230,9 kB
Leták k výzvě č. 02_17_047 - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
92,3 kB
Leaflet Call No 02_17_047 Local Action Plans for Education Development II (LAP II)
09.05.2019 09:11
Stáhnout

PDF
241,1 kB
Leták k výzvě č. 02_17_044 - Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
93 kB
Leaflet Call No 02_17_044 Support for the development of learning environment at HEIs
10.05.2019 07:15
Stáhnout

PDF
241,1 kB
Leták k výzvě č. 02_17_051 - Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL)
13.10.2017 12:13
Stáhnout

PDF
93 kB
Leaflet Call No 02_17_051 Inclusive education for socially excluded localities (SEL)
10.05.2019 07:30
Stáhnout

PDF
241,6 kB
Leták k výzvě č. 02_16_026 a č. 02_17_049 - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI
02.09.2017 14:14
Stáhnout

PDF
96,8 kB
Leaflet Call No 02_16_026 and Call No 02_17_049 Long-term intersectoral collaboration and Long-term intersectoral collaboration for ITI
10.05.2019 07:34
Stáhnout

PDF
417,9 kB
Leták k výzvě č. 02_17_050 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF
16.10.2017 10:31
Stáhnout

PDF
91,7 kB
Leaflet Call No 02_17_050 International mobility of researchers - MSCA-IF
09.05.2019 09:05
Stáhnout

PDF
419,2 kB
Leták k výzvě č. 02_16_027 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků
16.10.2017 12:24
Stáhnout

PDF
94,1 kB
Leaflet Call No 02_16_027 International mobility of researchers
09.05.2019 09:04
Stáhnout

PDF
229,6 kB
Leták k výzvě č. 02_16_032 - Budování kapacit pro rozvoj škol II
17.10.2017 09:56
Stáhnout

PDF
94,6 kB
Leaflet Call No 02_16_032 Building capacities for the development of schools II
07.05.2019 08:00
Stáhnout

PDF
230,3 kB
Leták k výzvě č. 02_16_034 - Implementace krajských akčních plánů I
12.10.2017 14:28
Stáhnout

PDF
94,8 kB
Leaflet Call No 02_16_034 Implementation of regional action plans I
10.05.2019 07:33
Stáhnout

PDF
231,3 kB
Leták k výzvě č. 02_16_041 Vyšší odborné školy
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
95,4 kB
Leaflet Call No 02_16_041 Post-secondary vocational schools
07.05.2019 10:54
Stáhnout

PDF
387,8 kB
Leták k výzvám č. 02_16_025 a č. 02_17_048 - Předaplikační výzkum a Předaplikační výzkum pro ITI
16.10.2017 14:34
Stáhnout

PDF
94,9 kB
Leaflet Call No 02_16_025 and Call No 02_17_48 Pre-application Research and Pre-application Research for ITI
10.05.2019 07:17
Stáhnout

PDF
583,2 kB
Leták k výzvám č. 02_16_035 a č. 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
95,7 kB
Leaflet Call No 02_16_035 and Call No 02_16_042 Support for schools through projects with simplified costs - Templates for secondary and post-secondary vocational schools
10.05.2019 07:26
Stáhnout

PDF
457,4 kB
Leták k výzvě č. 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání
17.10.2017 10:07
Stáhnout

PDF
95 kB
Leaflet Call No 02_16_038 Undergraduate education (Implementation of APIV)
10.05.2019 07:37
Stáhnout

PDF
408,9 kB
Leták k výzvě č. 02_16_036 - ISDV I
18.10.2017 13:31
Stáhnout

PDF
95,5 kB
Leaflet Call No 02_16_036 Implementation of digital education strategy
10.05.2019 07:36
Stáhnout

PDF
268,6 kB
Leták k výzvě č. 02_16_039 - Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II
11.10.2017 10:06
Stáhnout

PDF
96,5 kB
Leaflet Call No 02_16_039 Inclusive Education for CASEL II
10.05.2019 07:39
Stáhnout

PDF
295,2 kB
Leták k výzvám č. 02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
95,9 kB
Leaflet Call No 02_16_022 and Call No 02_16_023 Support for schools through projects with simplified costs - Templates for nursery and primary schools I
10.05.2019 07:24
Stáhnout

PDF
270,3 kB
Leták k výzvě č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)
18.10.2017 09:03
Stáhnout

PDF
95,2 kB
Leaflet Call No 02_16_037 Support for pupils with disabilities I (Implementation of APIV)
10.05.2019 07:18
Stáhnout

PDF
237,6 kB
Leták k výzvě č. 02_16_019 Excelentní výzkum
17.10.2017 13:48
Stáhnout

PDF
95 kB
Leaflet Call No 02_16_019 Excellent research
10.05.2019 07:31
Stáhnout