Vzory příloh k žádosti o podporu pro výzvu č. 02_20_079, povinné

 

 

 

Dokumenty

Vzory příloh k žádosti o podporu pro výzvu č. 02_20_079, povinné

DOCX
117,5 kB
Čestné prohlášení – žadatel (úvodní a závěrečné)
19.03.2020 08:46
Stáhnout

DOCX
120,4 kB
Prohlášení o přijatelnosti - žadatel
19.03.2020 08:46
Stáhnout

XLSX
25,6 kB
Harmonogram klíčových aktivit
19.03.2020 08:46
Stáhnout

DOCX
117,2 kB
Čestné prohlášení výzkumného pracovníka k nároku na rodinný příspěvek
19.03.2020 08:46
Stáhnout

DOCX
119,8 kB
Prohlášení o souladu s pravidly veřejné podpory
19.03.2020 08:46
Stáhnout

DOCX
116,7 kB
Čestné prohlášení k dodržení principů uvedených v Chartě pro výzkumné pracovníky, Kodexu chování a přijímání výzkumných pracovníků a Evropském kodexu chování pro integritu výzkumu
19.03.2020 08:46
Stáhnout

XLSX
1,9 MB
Kalkulačka mobilit
30.03.2020 12:32
Stáhnout

DOCX
117,6 kB
Prokázání vlastnické struktury - žadatel (povinně volitelná příloha)
19.03.2020 08:49
Stáhnout