ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Evaluace publicity a komunikačních aktivit OP VVV 2017

Evaluace komunikační strategie, nástrojů a publicity OP VVV byla provedena v souladu s aktuální verzí Evaluačního plánu OP VVV, schváleného Monitorovacím výborem dne 11. 10. 2017. Ve vazbě na článek 116 Obecného nařízení, který stanovuje povinnost zpracovat komunikační strategii, byla evaluace provedena funkčně nezávislou Evaluační jednotkou OP VVV (O435). Požadavek na funkční nezávislost evaluačních subjektů je taktéž dán Obecným nařízením, konkrétně článkem 54(3). K provedení evaluace byla použita především metoda deskresearch sekundárních zdrojů (Roční komunikační plány a jejich vyhodnocení, interní materiály Řídicího orgánu OP VVV (dále též „ŘO“), Společná komunikační strategie a výstupy jiných evaluačních projektů). Primární zdroje představují materiály věnované vyhodnocení mediální kampaně, které je postaveno zejména na různých formách dotazníkového šetření, a na analýze mediálního pokrytí provedeného pomocí analýzy neomezeného medialistu na základě vyhledávání klíčových pojmů. Primární zdroje byly dále doplněny o dotazníková šetření realizovaná v rámci dalších aktivit Evaluační jednotky OP VVV, případně aktivit MMR – NOK. Jedním ze vstupů je také spíše doplňkově provedené praktické ověření funkčnosti webových stránek MŠMT, resp. sekce webu věnované strukturálním fondům.

Dokumenty

Dokumenty

PDF
Evaluace publicity a komunikačních aktivit OP VVV - Manažerské shrnutí - zveřejněno dne 26. 2. 201818
07.05.2018 14:11
Stáhnout
PDF
427,2 kB

PDF
Evaluation of publicity OP RDE - Summary - published on 26th February 2018
07.05.2018 14:11
Stáhnout
PDF
416,4 kB


Související informace

Platnost

Od 28. února 2018