ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Newslettery

NoVVVinky 01/2022

NoVVVinky 01/2022

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/novvvinky-01-2022.htm

Poslední číslo NoVVVinek je tu! Závěrečné číslo našeho newsletteru se nese v duchu rekapitulace i příprav na další programové období. Přinášíme například rozhovor s ministrem MŠMT či rektorkou Univerzity Karlovy, naleznete zde informace k předsednictví ČR v Radě EU, ohlédnutí za implementací OP VVV, rozhovory s projekty či ředitelem jedné příkladné školy. V závěrečné části se věnujeme aktuálním informacím o Operačním programu Jan Amos Komenský. Tímto vydávání NoVVVinek sice končí, ale už teď se můžete těšit na newsletter OP JAK - s novým obdobím v novém kabátě! Přejeme všem příjemné čtení a děkujeme za přízeň!

NoVVVinky 02/2021

NoVVVinky 02/2021

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/novvvinky-02-2021.htm

Přínášíme podzimní vydání NoVVVinek! V článku k šablonám si připomeneme počátky šablon a výzvy vyhlášené v rámci OP VVV. Dále se dočtete o úspěchu mediální kampaně OP VVV, cestách putovní výstavy, stavu našich výzev, pročtete si nejčastější dotazy a podíváte se na výběr zveřejňovaných příspěvků na našich sociálních sítích. Přinášíme také rozhovory s projekty, týkající se Zlínské podpory budoucích učitelů, rozvoje inovačního potenciálu Královéhradeckého kraje či unikátního výzkumu kosmického záření Akademie věd. V galerii podpořených se seznámíte s doc. Ing. Tomášem Kuštou, Ph.D., který byl na ČZU hlavním řešitelem projektu podpořeného z OP VVV a v neposlední řadě přinášíme také aktuální informace k OP JAK.

 

NoVVVinky 01/2021

NoVVVinky 01/2021

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/novvvinky-01-2021-2.htm

Přinášíme Vám první letošní vydání NoVVVinek! Najdete v něm mimo jiné dva rozhovory – jeden s projektem inkluze v praxi, ve kterém uvádíme kromě rozhovoru s vlastním projektem, nazvaným Zážitkem k porozumění, také příklad fungující inkluze na dvou konkrétních školách a dětech, druhý zajímavý rozhovor s projektovou ředitelkou Simulačního centra vybudovaného v rámci projektu Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+. V rámci sekce úspěšných projektů představíme dva realizované Vysokým učením technickým v Brně ve dvou různých prioritních osách. Nechybí ani aktuální informace k OP JAK, šablonám, výzvám, nejčastějším dotazům žadatelů či opatřením, která jsme přijali na základě problémů OP VVV projektů způsobených pandemickou situací. 

NoVVVinky 02/2020

NoVVVinky 02/2020

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/novvvinky-02-2020.htm

Podzimní vydání NoVVVinek je tu a tentokrát v něm najdete hned tři zajímavé rozhovory! První je s učitelem českého jazyka a společenských věd Tomášem Míkou, letošním vítězem ankety Zlatý Ámos. Ve druhém projektu představuje Vít Šimral, radní pro školství, sport a inovace na Magistrátu hlavního města Prahy projekt Prague Smart Accelerator. A třetí rozhovor se věnuje projektu SYPO, který pomohl vzdělávacímu systému během nouzového stavu více než padesátkou webinářů. Zajímavý je i článek o konferenci Věda a výzkum v boji s pandemií nebo několik stran věnovaným příjemcům OP VVV, kteří svými aktivitami pomáhají bojovat s pandemií koronaviru. Již tradičně zde najdete i prezentaci úspěšných projektů nebo aktuální informace týkající se projektů Šablon.

NoVVVinky 01/2020

NoVVVinky 01/2020

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/novvvinky-01-2020.htm

Nejnovější vydání našeho newsletteru je tu! Můžete si zde přečíst rozhovor s náměstkem Václavem Velčovským O krátkých a dlouhých penězích či vyprávění Ondřeje Ševčíka o tandemové výuce na waldorfské škole. Inspirovat vás také může představení interaktivní učebnice Vividbooks, která by měla přispět k zábavnějšímu studiu fyziky na základní škole. Jarní číslo nabízí opět i prezentace úspěšných projektů, které se zabývají například 3D tiskem ve stavebnictví a architektuře, stážemi mladých vědců či přibližují práci chůvy v mateřské škole.

Upozornění redakce:

Uzávěrka tohoto čísla NoVVVinek byla před vypuknutím pandemie koronaviru, následným vyhlášením nouzového stavu v České republice a zavedením mimořádných opatření proti jejímu šíření. Aktuální informace pro žadatele a příjemce OP VVV vydané Řídicím orgánem OP VVV k současnému nouzovému stavu průběžně zveřejňujeme na našem webu.

NoVVVinky 02/2019

NoVVVinky 02/2019

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/novvvinky-01-2019-2.htm

V podzimním vydání NoVVVinek OP VVV si můžete přečíst o novém operačním programu Jan Ámos Komenský, který bude zahájen v roce 2021 a připraven je také shrnující článek k tématu společného vzdělávání. Zajímavý je rozhovor s nejnovější držitelkou ocenění Zlatý Ámos Pavlínou Kopáčikovou nebo Vladimírem Žlábkem, hlavním řešitelem projektu Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Nechybí ani rubrika s názvem Šablony informují plná praktických rad pro žadatele a příjemce, či nejčastější dotazy žadatelů, tentokrát k výzvě Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II). Přejeme příjemné čtení!

NoVVVinky 01/2019

NoVVVinky 01/2019

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/novvvinky-01-2019.htm

Jarní NoVVVinky OP VVV přináší bilanci uplynulého roku z pohledu Řídicího orgánu OP VVV a mnoho aktuálních informací nejen o vyhlášených výzvách a realizovaných projektech. Připraveny jsou zajímavé rozhovory, například s Vladimírem Kořenem, oblíbeným moderátorem a popularizátorem vědy, nebo s Lucií Durcovou z Domu zahraniční spolupráce, se kterou jsme se zaměřili na téma brexitu a zahraničních výjezdů v rámci programu Erasmus+. Nechybí ani rubrika s názvem Šablony informují plná praktických rad pro žadatele a příjemce, či medailonek školní asistentky z MŠ V Zátiší v rubrice Galerie podpořených. Věříme, že i toto vydání bude zajímavým čtením pro naše čtenáře.

NoVVVinky 04/2018

NoVVVinky 04/2018

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/novvvinky-4-2018-2.htm

Předvánoční NoVVVinky OP VVV jsou tu. A co v aktuálním čísle najdete? Především se v několika článcích ohlédneme za uplynulým obdobím, které bylo díky naplnění pravidla N+3 pro OP VVV obdobím úspěšným. V prosincovém newsletteru naleznete také rozhovor s pedagogem Markem Hermanem, autorem bestselleru Najděte si svého marťana, v rubrice Galerie podpořených je pak pro čtenáře připraven portrét světově uznávaného chemika a klíčového zahraničního vědce Martina Pumery. NoVVVinky přinesou také přehled výzev OP VVV a další zajímavé články a informace. Přejeme inspirativní čtení.

NoVVVinky 03/2018

NoVVVinky 03/2018

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/novvvinky-03-2018.htm

Vyšlo podzimní číslo newsletteru NoVVVinky. Je plné zajímavých témat a rozhovorů, z nichž doporučujeme například interview s předsedkyní AV ČR Evou Zažímalovou o české vědě a jejím vývoji. Zářijové NoVVVinky na svých stránkách přináší také aktuální informace k výzvám a inspirující články o úspěšně realizovaných projektech. Zveme vás k jeho pročtení.

NoVVVinky 02/2018

NoVVVinky 02/2018

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/novvvinky-02-2018.htm

S příchodem léta vychází 2. letošní číslo NoVVVinek OP VVV. Červnové vydání newsletteru je letně laděné a barevné díky množství fotografií úspěšných projektů financovaných z OP VVV, které vznikly za účelem putovní výstavy. Je také tematicky pestré, s přehledem informací z oblastí všech prioritních os. Najdete v něm i rozhovor s letošním vítězem ankety Zlatý Ámos Davidem Turkem nebo zajímavý článek v rubrice Galerie podpořených, v němž představujeme chůvu z mateřské školy v Bučovicích Jitku Radvanovou. V neposlední řadě přinášejí NoVVVinky praktické informace pro žadatele a příjemce o aktuálních i plánovaných výzvách.