ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT - Vyhledávání
Nalezeno 6 výsledků
Výzva č. 02_16_024 Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II

Výzva č. 02_16_024 Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-024-strategicke-rizeni-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-na-narodni-urovni-ii.htm

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Výzva je zaměřena na zkvalitnění strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Strategické řízení bude posíleno zejména prostřednictvím inovovaného řízení Národní výzkumné
a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (dále jen „Národní RIS3 strategie“) a souvisejícího posílení řízení procesu podnikatelského objevování nových příležitostí (tzv. Entrepreneurial discovery process, dále jen „EDP“) na národní úrovni.

Avízo výzvy č. 02_16_024 Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II

Avízo výzvy č. 02_16_024 Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/avizo-vyzvy-c-02-16-024-2.htm

Výzva je zaměřena na zkvalitnění strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Strategické řízení bude posíleno zejména prostřednictvím inovovaného řízení Národní výzkumné
a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (dále jen „Národní RIS3 strategie“) a souvisejícího posílení řízení procesu podnikatelského objevování nových příležitostí (tzv. Entrepreneurial discovery process, dále jen „EDP“) na národní úrovni.

Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzva-c-02-18-067-implementace-strategie-digitalniho-vzdelavani-ii-2.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 31. října 2018  výzvu č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3. Přílohy výzvy jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 28. února 2019 ve 14:00 hod.

Zveřejněno 31.10.2018

Výzva č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách

Výzva č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzva-c-c-02-16-031-celozivotni-vzdelavani-na-vysokych-skolach.htm

Řídicí orgán OP VVV dne 17. 9. 2018 vyhlašuje výzvu č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách v prioritní ose 2 OP VVV. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 14. 12. 2018 ve 14 hod.

Zveřejněno 17.09.2018

Výzva č. 02_18_055 - Smart Akcelerátor II

Výzva č. 02_18_055 - Smart Akcelerátor II

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzva-c-02-18-055-smart-akcelerator-ii-3.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 17. 8. 2018  výzvu č. 02_18_055  Smart Akcelerátor II v prioritní ose 2. Přílohy výzvy jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 31. 10. 2019 ve 14:00 hod.

Zveřejněno 17.08.2018

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy DMS a DMS pro ITI – verze 3

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy DMS a DMS pro ITI – verze 3

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast-pro-vyzvy-dms-a-dms-pro-iti-verze-3.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 24.7.2018 Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy DMS a DMS pro ITI – verze 3. 

Zveřejněno 24.07.2018

Nalezeno 6 výsledků