ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

17. července 2019 - 31. července 2020

Celkový objem

60 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

51 mil. Kč

Předložené žádosti

111 mil. Kč

Vyřazené žádosti

60 mil. Kč

Zbývající objem

9 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_024 Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II

Oddíly výzvy

Kontaktní e-mail pro dotazy k výzvě: vavai2@msmt.cz

 

Co je cílem této výzvy?

Cílem výzvy je zkvalitnění strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Strategické řízení bude posíleno zejména prostřednictvím inovovaného řízení Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (dále jen „Národní RIS3 strategie“) a souvisejícího posílení řízení procesu podnikatelského objevování nových příležitostí (tzv. Entrepreneurial discovery process) na národní úrovni.

Kdo může o dotaci požádat?

Oprávněný žadatel musí být organizační složkou státu a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Povinné aktivity:

  • Řízení projektu
  • Evaluace projektu
  • Podpůrné nástroje Národní RIS3 strategie
  • Organizační rozvoj a metodická podpora Národních inovačních platforem
  • Rozvoj metodické spolupráce a kompetencí týmu Národního a krajských RIS3 manažerů

Podrobnosti k výše jmenovaným aktivitám jsou uvedeny v textu výzvy (kap. 5.1.1) a Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část (kap. 5.2.4).

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 60 000 000 Kč     

Minimální výše výdajů: 5 000 000 Kč

Maximální výše výdajů:  60 000 000 Kč

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

  • Pracovníci veřejné správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
  • Pracovníci veřejné správy (státní správy a samosprávy)
  • Pracovníci výzkumných organizacích
  • Výzkumní pracovníci v soukromém sektoru

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 17. 7. 2019
do 31. 7. 2020 do 14:00 hod.