Výzva č. 02_16_024 Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
822,3 kB
Text výzvy č. 02_16_024
16.07.2019 09:05
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy výzvy č. 02_16_024 Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II

PDF
298,7 kB
Příloha č. 1 Indikátory
16.07.2019 09:06
Stáhnout

PDF
614,8 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
16.07.2019 09:06
Stáhnout

XLSX
171 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
16.07.2019 09:06
Stáhnout

PDF
264,5 kB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru
10.10.2019 14:10
Stáhnout

XLSX
518,7 kB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru
10.10.2019 14:10
Stáhnout

PDF
876,2 kB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru - neaktuální
16.07.2019 09:06
Stáhnout

XLSX
498,8 kB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru - neaktuální
16.07.2019 09:06
Stáhnout

Pravidla výzvy

PDF
1,3 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu č. 02_16_024
16.07.2019 09:08
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Vzory k výzvě

Vzory příloh k žádosti o podporu k výzvě č. 02_16_024

DOCX
117 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné_ŽADATEL
16.07.2019 09:12
Stáhnout

DOCX
120,8 kB
Prohlášení o přijatelnosti_ŽADATEL_EFRR
16.07.2019 09:12
Stáhnout

XLSX
25,6 kB
Harmonogram klíčových aktivit_ŽADATEL
16.07.2019 09:12
Stáhnout

XLSX
286,8 kB
Realizační tým_ŽADATEL
16.07.2019 09:12
Stáhnout

DOCX
137 kB
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR_ŽADATEL
16.07.2019 09:12
Stáhnout

DOCX
147 kB
Charta_projektu_02_16_024
16.07.2019 09:12
Stáhnout

XLSX
22,8 kB
Podrobný položkový rozpočet_příloha Charty projektu
16.07.2019 09:12
Stáhnout

DOCX
117,2 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné_PARTNER
16.07.2019 09:12
Stáhnout

DOCX
121,1 kB
Prohlášení o přijatelnosti_PARTNER_EFRR
16.07.2019 09:12
Stáhnout

DOCX
128,1 kB
Partnerská smlouva
16.07.2019 09:12
Stáhnout

DOCX
117,5 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství_PARTNER
16.07.2019 09:12
Stáhnout

DOCX
116,9 kB
Prokázání vlastnické struktury_PARTNER
16.07.2019 09:12
Stáhnout

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

PDF
12,1 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti o podporu v IS KP14 v 1.9 - platná od 28. 3. 2019
29.03.2019 06:56
Stáhnout

Přehled vzorů - Přílohy monitorovacích zpráv

XLSX
448,3 kB
Příloha č. 13: Evidence využívání majetku pořízeného z dotace - výzva č. 078
07.10.2021 11:06
Stáhnout

DOCX
150,2 kB
Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory – příloha ZoR
26.06.2020 12:34
Stáhnout

DOCX
150,2 kB
Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory – příloha ZZoR
26.06.2020 12:36
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
88,9 kB
Leták k výzvě č. 02_16_024 Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II
17.07.2019 12:59
Stáhnout

PDF
149,5 kB
Leaflet Call No 02_16_024 Strategic management of research, development and innovation at the national level II
06.08.2020 15:14
Stáhnout