Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

28. srpna 2015 - 31. prosince 2017

Celkový objem

2 000 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 234 mil. Kč

Předložené žádosti

1 755 mil. Kč

Vyřazené žádosti

708 mil. Kč

Zbývající objem

766 mil. Kč

Datum aktualizace

19. října 2021

Výzva č. 02_15_001 - Pro individuální projekty systémové Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Oddíly výzvy

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.