Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

28. srpna 2015 - 31. prosince 2017

Celkový objem

10 000 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

9 025 mil. Kč

Předložené žádosti

12 084 mil. Kč

Vyřazené žádosti

3 417 mil. Kč

Zbývající objem

975 mil. Kč

Datum aktualizace

3. května 2021

Výzva č. 02_15_001 - Pro individuální projekty systémové Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Oddíly výzvy

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.