ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

28. srpna 2015 - 31. prosince 2016

Celkový objem

340 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

318 mil. Kč

Předložené žádosti

352 mil. Kč

Vyřazené žádosti

34 mil. Kč

Zbývající objem

22 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_15_002 - Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

Oddíly výzvy

Historie

ŘO OP VVV zveřejňuje dne 29. června 2018 Postupy KAP, verze 2, které jsou přílohou výzvy 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání s účinností od 1. července 2018.

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.