ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

26. října 2015 - 31. prosince 2016

Celkový objem

680 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

649 mil. Kč

Předložené žádosti

218 mil. Kč

Vyřazené žádosti

218 mil. Kč

Zbývající objem

31 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_15_005 - Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Oddíly výzvy

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Metodický výklad ke způsobu zadání a kontroly hodnot v polích Kategorie regionu na záložce Specifické cíle žádosti o podporu v IS KP14+

Na záložce žádosti o podporu Specifické cíle žadatel zadává hodnoty do pole Kategorie regionu v rozdělení na více/méně rozvinutý region. Při vyplňování hodnot je žadatel povinen se řídit tabulkou „Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV (mezi méně a více rozvinuté regiony)“ uvedenou v kap. 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pro žadatele závazné a budou předmětem kontroly ze strany ŘO ve fázi kontroly formálních náležitostí nebo nejpozději před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. V případě chybného zadání bude žadatel ze strany ŘO vyzván k opravě žádosti o podporu.

(zveřejněno dne 24. 5. 2016)


Aktuálně: V rámci průběžné uzávěrky příjmu žádostí výzvy č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání dne 24. listopadu 2015 bylo přijato celkem 143 žádostí o podporu v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků 488 853 751,51 Kč.


Kontakty na administrátory výzvy č. 02_15_005

Řídicí orgán OP VVV na základě podnětů od příjemců zveřejňuje kontakty na projektové administrátory, kteří administrují projekty v realizaci výzvy č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání. Projektový administrátor je projektu přiřazen v okamžiku, kdy je projekt vyrozuměn o ukončení procesu hodnocení a poskytnutí dotace interní depeší v IS KP14+.

 

Projektový administrátor

Email

Kraj

Berendová Adéla, Ing.

adela.berendova@msmt.cz

Ústecký kraj

Dvořáková Olga, Mgr.

olga.dvorakova@msmt.cz

Královéhradecký kraj

Gablová Hana, Ing.

hana.gablova@msmt.cz

Kraj Vysočina

Havlíčková Veronika, Bc., DiS.

veronika.havlickova@msmt.cz

Plzeňský kraj

Havránek Michal, Mgr.

michal.havranek@msmt.cz

Zlínský kraj

Holeček Aleš, Ing.

ales.holecek@msmt.cz

Pardubický kraj

Karmazín Milan, Ing.

milan.karmazin@msmt.cz

Moravskoslezský kraj

Kříž David, Mgr.

david.kriz@msmt.cz

Olomoucký kraj

Přivřelová Daniela, Ing.

daniela.privrelova@msmt.cz

Středočeský kraj

Skřivanová Michala, DiS.

michala.skrivanova@msmt.cz

Jihočeský kraj

Sladká Iva, Ing.

iva.sladka@msmt.cz

Liberecký kraj

Tichý Jan, Ing.

jan.tichy@msmt.cz

Jihomoravský kraj

Tógliová Marcela

marcela.togliova@msmt.cz

Karlovarský kraj

Vognerová Jana, DiS.

jana.vognerova@msmt.cz

Praha

Krausová Zuzana, Ing.

zuzana.krausova@msmt.cz

Vedoucí oddělení administrace IP v regionálním školství

 


Konference "MAP - Místní akční plány a dotace na rozvoj školství"

Dne 20. 5. 2016 se na pražském magistrátu koná konference "MAP - Místní akční plány a dotace na rozvoj školství". Pořádá ji Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Video z konference naleznete zde.