Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

1. kolo: 22. září 2015 -

Celkový objem

3 200 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

2 612 mil. Kč

Předložené žádosti

1 859 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

588 mil. Kč

Datum aktualizace

19. října 2021

Výzva č. 02_15_008 - Fázované projekty

Oddíly výzvy

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.