Výzva č. 02_16_012 - Gramotnosti

Oddíly výzvy

1

Je možné se stát spolupracující organizací dvou žadatelů  v rámci OP VVV, výzva 02_16_012 „Gramotnosti“?

Pokud se aktivity nepřekrývají, je možné být spolupracující organizací ve více projektech.