ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

30. března 2016 - 30. března 2017

Celkový objem

250 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

121 mil. Kč

Předložené žádosti

8 mil. Kč

Vyřazené žádosti

8 mil. Kč

Zbývající objem

129 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_021 - Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

Oddíly výzvy

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.