ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

20. prosince 2016 - 30. září 2017

Celkový objem

830 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

708 mil. Kč

Předložené žádosti

7 mil. Kč

Vyřazené žádosti

2 mil. Kč

Zbývající objem

122 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_035 - Šablony pro SŠ a VOŠ I - MRR

Oddíly výzvy

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Šablony na personální podporu SŠ a VOŠ:
  • školní asistenti
  • psychologové
  • speciální pedagogové
  • sociální pedagogové
  • koordinátoři spolupráce školy a zaměstnavatele
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ a VOŠ
 • Aktivity zajišťující technickou podporu ICT na SŠ a VOŠ
 • Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ

 

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 20. 12. 2016 do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 30. 9. 2017 do 14 hodin.

Jaká je cílová skupina?

 • Žáci SŠ a konzervatoří, studenti VOŠ
 • Pedagogičtí pracovníci SŠ, konzervatoří a VOŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • Pracovníci ve vzdělávání na SŠ, konzervatořích a VOŠ


Co je cílem této výzvy?

 • Podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů:
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů
 • Podporovat kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Podporovat společné vzdělávání:
  • Personální posílení
 • Spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity zajišťující technickou podporu ICT

Kdo může o dotaci požádat?

 • Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy na celém území České republiky – včetně hl. města Prahy zapsané ve školském rejstříku, které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka nebo studenta:
  • nezřizované organizačními složkami státu zřizované MŠMT


Jaká je výše finanční podpory?

 • Alokace výzvy:
  • Méně rozvinuté regiony: 830 000 000 Kč
  • Více rozvinuté regiony: 170 000 000 Kč
 • Minimální rozpočet projektu: 200 000 Kč
 • Maximální výše finanční podpory na školu: 200 000 Kč + (počet žáků školy v denním studiu x 2 000 Kč nebo počet žáků školy v ostatních formách studia x 500 Kč)
  • zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč
 • Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?
Bezplatné konzultace poskytuje:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů – Odbor administrace zjednodušených projektů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9;
dotazyZP@msmt.cz

Více informací o vyhlášené výzvě: http://opvvv.msmt.cz – Sekce Vyhlášené výzvy

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce  výzev Šablony pro SŠ a VOŠ I,  že od 23. 1. 2017 je zřízena konzultační linka pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí o podporu a realizací projektů výzev. Více informací naleznete ZDE.


Možnosti řešení pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny v personálních šablonách projektů zjednodušeného vykazování 

Vážení příjemci výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I,

na základě častých dotazů k uznatelnosti pracovní neschopnosti (PN) a ošetřování člena rodiny (OČR) osob hrazených z personálních šablon si vás dovolujeme upozornit na všechny možnosti, jak je možné přistoupit k PN a OČR v personálních šablonách. Podrobné informace naleznete v dokumentu Řešení PN a OČR_personální šablony. V případě dotazů se obraťte na konzultační linku pro projekty zjednodušeného vykazování každý pracovní den od 9 do 15 hodin – tel. 234 814 777, popř. dotazyZP@msmt.cz.


 

Videoprezentace k výzvě

Pro žadatele ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ I byla připravena videoprezentace s informacemi o výzvě, jednotlivých šablonách, indikátorech a o obsahových náležitostech žádosti o podporu. Cílem videoprezentace je seznámit střední a vyšší  odborné školy s výzvou a pravidly pro zjednodušené projekty tak, aby tyto informace usnadnily zpracování projektového záměru a následné žádosti o podporu. 

Videoprezentaci k výzvě naleznete ZDE.

Zveřejněno dne 25. 4. 2017


Video z odpoledního workshopu konference "Vize a cíle OP VVV v oblasti regionálního školství":

Video z konference, která se konala 22. listopadu 2016 v Praze naleznete ZDE.