Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

1. června 2016 - 31. března 2017

Celkový objem

1 360 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 297 mil. Kč

Předložené žádosti

1 101 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

63 mil. Kč

Datum aktualizace

19. října 2021

Výzva č. 02_16_040 - Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I

Oddíly výzvy

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.