Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

1. června 2016 - 31. března 2017

Celkový objem

5 645 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

5 629 mil. Kč

Předložené žádosti

5 298 mil. Kč

Vyřazené žádosti

1 mil. Kč

Zbývající objem

16 mil. Kč

Datum aktualizace

3. května 2021

Výzva č. 02_16_040 - Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I

Oddíly výzvy

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.