Vyhlášená výzva

Podat žádost

19. března 2020 - 31. srpna 2020

Zbývá 97 dní na podání

Celkový objem

100 mil. Kč

Hodnocené žádosti

22 mil. Kč

Podpořené žádosti

0 mil. Kč

Předložené žádosti

22 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

78 mil. Kč

Datum aktualizace

18. května 2020

Výzva č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF IV

Oddíly výzvy

Další informace

Řídicí orgán OP VVV dne 15. 4. 2020 zveřejňuje změnu výzvy č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF IV. Ke změně dochází z důvodu významného ztížení podmínek pro realizaci projektů na straně příjemců v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu. Změnou se prodlužuje nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů z původního data 31. 12. 2022 na datum 30. 6. 2023 a současně se prodlužuje maximální délka trvání projektů o 6 měsíců.       


Řídicí orgán OP VVV dne 19. 3. 2020 zveřejňuje a vyhlašuje v prioritní ose 2 OP VVV výzvu č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF IV. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno dle textu výzvy na 31. 8. 2020 ve 14 hod.