ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

19. března 2020 - 31. srpna 2020

Celkový objem

200 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

0 mil. Kč

Předložené žádosti

141 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

200 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF IV

Oddíly výzvy

Další informace

Řídicí orgán OP VVV informuje, že na webových stránkách MŠMT byla zveřejněna verze č. 3 výzvy 02_20_079. Ve výzvě dochází k navýšení alokace ze stávajících 100 000 000 Kč na 200 000 000 Kč. K uvedeným změnám ŘO přistoupil vzhledem k vysokému zájmu o realizaci projektů v této výzvě ze strany žadatelů s cílem zajistit rovné podmínky pro všechny žadatele a podpořit kvalitně připravené projekty.


Řídicí orgán OP VVV dne 15. 4. 2020 zveřejňuje změnu výzvy č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF IV. Ke změně dochází z důvodu významného ztížení podmínek pro realizaci projektů na straně příjemců v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu. Změnou se prodlužuje nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů z původního data 31. 12. 2022 na datum 30. 6. 2023 a současně se prodlužuje maximální délka trvání projektů o 6 měsíců.       


Řídicí orgán OP VVV dne 19. 3. 2020 zveřejňuje a vyhlašuje v prioritní ose 2 OP VVV výzvu č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF IV. Uko nčení příjmu žádostí je stanoveno dle textu výzvy na 31. 8. 2020 ve 14 hod.