Vyhlášená výzva

Podat žádost

31. března 2020 - 29. června 2021

Zbývá 399 dní na podání

Celkový objem

2 730 mil. Kč

Hodnocené žádosti

188 mil. Kč

Podpořené žádosti

0 mil. Kč

Předložené žádosti

188 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

2 542 mil. Kč

Datum aktualizace

18. května 2020

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Oddíly výzvy

Další informace

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č. 02_20_081 (VRR) v prioritní ose 3. Přílohy výzev jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin.