ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizace uživatelské příručky pro změnová řízení v IS KP 14+

Ve výzvách II. a III. vlny šablon byla zveřejněna aktualizace uživatelské příručky pro změnová řízení v IS KP 14+. Tato uživatelská příručka obsahuje postupy změnových řízení v aplikaci IS KP 14+ platné pro všechny projektu OP VVV.

Pro výzvu Šablony III (výzvy 80/81) byla v příručce vytvořena specifická kapitola 8.3 Předčasné ukončení/prodloužení projektu. Aplikace IS KP14+ umožňuje ve výzvě 80/81 editovat finanční plán a tím i podat kompletní žádost o změnu data ukončení projektu ze strany příjemce. V II. vlně šablon musí  být finanční plán stále upravován ze strany administrátorů MŠMT.

V žádosti o předčasné ukončení/prodloužení projektu v III. vlně šablon je potřeba vybrat obrazovky Projekt, Indikátory, Finanční plán (s výběrem obrazovky Finanční plán dojde automaticky k výběru obrazovek Rozpočet a Přehled zdrojů financování).

Oproti žádosti o změnu v II. vlně šablon bude příjemce dotace editovat záložku Finanční plán. Příjemce upravuje pouze datum předložení závěrečné zprávy o realizaci, tj. žádné jiné údaje needituje. Přesný postup je uveden v uživatelské příručce v kap. 8.3 Předčasné ukončení/prodloužení projektu.

Řídicí orgán žádá příjemce v III. vlně šablon o kompletní zpracování žádosti o změnu vč. finančního plánu.

Příručka je zveřejněna v dokumentech výzev:

Výzva č. 02_18_63 ZDE 

Výzva č. 02_18_64 ZDE 

Výzva č. 02_18_65 ZDE

Výzva č. 02_18_66 ZDE

Výzva č. 02_20_80 ZDE

Výzva č. 02_20_81 ZDE