ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Centrum Recetox získalo finanční podporu na výzkum toxických látek (nejen) z OP VVV

Centrum RECETOX se v prostorách a s vybavením pořízeným i díky financím z předchozího programového období (OP VaVpI) dlouhodobě věnuje výzkumu toxických látek v prostředí a jejich negativních dopadů na člověka. Díky mimořádnému úspěchu hned ve třech výzvách grantového programu Horizon 2020 (Teaming, Twinning, ERA Chair) bude dál posilovat mezioborovou spolupráci napříč univerzitou a s předními evropskými výzkumnými institucemi, jako je University College London a ETH Zurich nebo síť evropských biobank BBMRI. Na projekt CETOCOEN Excellence, půjde téměř miliarda korun z evropských a národních zdrojů, a významný podíl bude mít i OP VVV.

Je mimořádný hned v několika směrech – jde o širokou mezinárodní spolupráci a současně má velký lokální rozměr v Brně, Jihomoravském kraji i místních nemocnicích.  Cílí komplexně – zabývá se nejen vlivy prostředí, ale i životního stylu a socio-ekonomického postavení člověka na jeho zdraví.  Využívá dlouhodobých epidemiologických a klinických studií se zapojením tisíců lidí.

„Propojení mnohovrstevných dat o výskytu škodlivých látek v prostředí, o jejich účinku na organismus, o zdravotním stavu obyvatel a jejich životním stylu, návycích i sociálním postavení a současná aplikace nejnovějších informačních technologií, metod umělé inteligence a strojového učení přispěje k poznání klíčových parametrů rozvoje chronických onemocnění. Umožní také hledat nejefektivnější cesty jejich prevence a diagnostických i terapeutických nástrojů,“ říká profesorka Jana Klánová, čím se chtějí zabývat.

Z výzvy Teaming II byl podpořen také projekt Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production (RICAIP), více si můžete přečíst v tiskové zprávě, kterou jsme zveřejnili v prosinci.

Více o Centru pro výzkum toxických látek na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity si můžete přečíst také v článku na webu Aktuálně.cz.