ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF, MSCA-IF II, MSCA-IF III a MSCA-IF IV – metodické dopisy k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění metodických dopisů k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzev Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF, MSCA-IF II, MSCA-IF III a MSCA-IF IV, které navazují na vydané Sdělení ŘO k mezinárodním mobilitám v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu, zveřejněné dne 8.4.2020 zde. Metodické dopisy řeší zejména možnosti realizace jak aktivit příjezdů do ČR, tak aktivit výjezdů do zahraničí s ohledem na změněné podmínky, upravuje přerušení mobilit, způsoby dokladování výstupů a započítávání jednotlivých variant nepřítomnosti výzkumných pracovníků v místě výkonu práce.

Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 3, výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF je k dispozici zde.

Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 1, výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF II je k dispozici zde.

Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 1, výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF III je k dispozici zde.

Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 1, výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF IV je k dispozici zde.