ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
711,4 kB
Text výzvy č. 02_19_074 - verze 3
15.04.2020 09:38
Stáhnout

PDF
713,2 kB
Text výzvy č. 02_19_074 - verze 2
05.08.2019 09:46
Stáhnout

PDF
713,2 kB
Text výzvy č. 02_19_074
15.03.2019 10:35
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy výzvy č. 02_19_074

PDF
243,3 kB
Příloha č. 1_ Indikátory
14.03.2019 09:33
Stáhnout

PDF
505,4 kB
Příloha č. 2_Hodnoticí kritéria_MM_MSCA-IF III_PV
14.03.2019 09:33
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha č. 2_Hodnoticí kritéria_MM_MSCA-IF III_PV
14.03.2019 09:33
Stáhnout

PDF
595,2 kB
Příloha č. 3_Přehled hodnot korekčního koeficientu
14.03.2019 09:33
Stáhnout

Pravidla výzvy

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
02.06.2022 14:10
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III

PDF
1,3 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III, účinná od 15. 3. 2019
15.03.2019 09:57
Stáhnout

PDF
343,8 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 1, výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF III
21.07.2020 10:08
Stáhnout

Vzory k výzvě

Vzory příloh k žádosti o podporu k výzvě č. 02_19_074 - povinné

DOCX
115 kB
Čestné prohlášení – žadatel (úvodní a závěrečné)
01.07.2019 08:30
Stáhnout

DOCX
120 kB
Prohlášení o přijatelnosti - žadatel
14.03.2019 09:37
Stáhnout

XLSX
25,6 kB
Harmonogram klíčových aktivit
14.03.2019 09:37
Stáhnout

DOCX
115,5 kB
Čestné prohlášení o využívání datové schránky
14.03.2019 09:37
Stáhnout

DOCX
117,2 kB
Čestné prohlášení výzkumného pracovníka k nároku na rodinný příspěvek
14.03.2019 09:37
Stáhnout

DOCX
116,7 kB
Čestné prohlášení k dodržení principů uvedených v Chartě pro výzkumné pracovníky, Kodexu chování a přijímání výzkumných pracovníků a Evropském kodexu chování pro integritu výzkumu
14.03.2019 09:37
Stáhnout

XLSX
250,3 kB
Kalkulačka mobilit
14.03.2019 09:37
Stáhnout

DOCX
118,9 kB
Prokázání vlastnické struktury - žadatel (povinně volitelné)
14.03.2019 09:40
Stáhnout

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

PDF
12,2 MB
Uživatelská příručka Zpracování žadosti v IS KP14 verze pro výzvu MSCA
23.03.2018 12:50
Stáhnout

Vzory příloh ZoR pro výzvu č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III

DOCX
112,6 kB
Plánované čerpání minimální částky personálních nákladů výzkumného pracovníka
21.07.2020 09:55
Stáhnout

DOCX
120,7 kB
Zpráva o činnosti
21.07.2020 09:55
Stáhnout

DOCX
121,5 kB
Zpráva o činnosti v návratové fázi
21.07.2020 09:55
Stáhnout

XLSX
1,9 MB
Kalkulačka mobilit MSCA III
17.08.2020 10:32
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
91,9 kB
Leták k výzvě č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III
15.03.2019 10:33
Stáhnout

PDF
92,7 kB
Leaflet Call No 02_19_074 International mobility of researchers - MSCA-IF III
11.06.2019 10:49
Stáhnout