ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_18_070 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA IF II

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
718,4 kB
Text výzvy č. 02_18_070 - verze 3
03.07.2020 12:39
Stáhnout

PDF
713,6 kB
Text výzvy č. 02_18_070 - verze 2
15.04.2020 09:41
Stáhnout

PDF
1 MB
Text výzvy č. 02_18_070
23.03.2018 12:28
Stáhnout

DOCX
268,2 kB
The Text of the Call International Mobility for Researchers - MSCA - IF II
30.04.2018 12:30
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy k výzvě Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II

PDF
320,4 kB
Příloha č. 1 Indikátory
23.03.2018 12:36
Stáhnout

PDF
833,3 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - pdf
23.03.2018 12:36
Stáhnout

XLSX
154,4 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - xls
23.03.2018 12:36
Stáhnout

PDF
538,8 kB
Příloha č. 3 Přehled hodnot korekčního koeficientu
23.03.2018 12:37
Stáhnout

Annexes of the Call International Mobility for Researchers - MSCA - IF II

DOCX
800,9 kB
Annex n. 1 Indicators
30.04.2018 12:34
Stáhnout

XLSX
156,1 kB
Annex n. 2 Evaluation Criteria
30.04.2018 12:35
Stáhnout

DOCX
120,5 kB
Annex n. 3 Overview of Correction Coefficient Values
30.04.2018 12:36
Stáhnout

Pravidla výzvy

DOCX
484,9 kB
Rules for Applicants and Beneficiaries - Specific Part
30.04.2018 12:38
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II

PDF
873,6 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Mezinarodni mobilita MSCA-IF II
07.06.2018 13:22
Stáhnout

PDF
357,7 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 1, výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF II
21.07.2020 10:05
Stáhnout

PDF
241,8 kB
Metodický výklad - Vyplácení minimální částky na pokrytí personálních nákladů mobility výzkumného pracovníka - zveřejněno dne 7. 6. 2018
07.06.2018 13:21
Stáhnout
PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
02.06.2022 14:10
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Vzory k výzvě

PDF
12,2 MB
Uživatelská příručka Zpracování žadosti v IS KP14 verze pro výzvu MSCA
23.03.2018 12:50
Stáhnout

Vzory příloh ZoR pro výzvu č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II

DOCX
110,5 kB
Formulář pro plánované čerpání minimálních personálních nákladů
07.06.2018 12:31
Stáhnout

DOCX
120,5 kB
Zpráva o činnosti - aktuální verze
25.02.2019 11:36
Stáhnout

DOCX
121,4 kB
Zpráva o činnosti - neaktuální verze
23.03.2018 12:54
Stáhnout

DOCX
118,8 kB
Zpráva o činnosti v návratové fázi
07.09.2018 13:21
Stáhnout

DOCX
117,5 kB
Zpráva o činnosti v návratové fázi - neaktuální verze
23.03.2018 12:54
Stáhnout

XLSX
243,7 kB
Kalkulačka mobilit MSCA-IF II
21.07.2020 09:58
Stáhnout

XLSX
391,6 kB
Pomocný soubor ke kalkulačce mobilit MSCA-IF a MSCA-IF II
21.07.2020 10:17
Stáhnout

Vzory příloh pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II

DOCX
114,6 kB
Čestné prohlášení Charta, Kodexy
23.03.2018 12:58
Stáhnout

DOCX
115,1 kB
Čestné prohlášení rodinný příspěvek
23.03.2018 12:58
Stáhnout

XLSX
241,6 kB
Kalkulačka mobilit-MSCA - neaktuální verze
23.03.2018 12:58
Stáhnout

XLSX
1,7 MB
Kalkulačka mobilit-MSCA
18.12.2018 14:21
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

PDF
656,5 kB
Stanovení podmínek pro realizaci projektu
02.09.2017 13:29
Stáhnout

PDF
896 kB
Příloha právního aktu Snížené odvody nedodržení povinností při zadávání zakázek
02.09.2017 13:32
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
231,6 kB
Leták k výzvě č. 02_18_070 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA IF II
23.03.2018 12:38
Stáhnout

PDF
92,3 kB
Leaflet Call No 02_18_070 International mobility of researchers - MSCA-IF II
09.05.2019 09:07
Stáhnout