ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_17_050 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
717,7 kB
Text výzvy č. 02_16_050 - verze 5
03.07.2020 10:27
Stáhnout

PDF
713,8 kB
Text výzvy č. 02_16_050 - verze 4
15.04.2020 09:44
Stáhnout

PDF
1022,3 kB
Text výzvy č. 02_16_050 - verze 3
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy k výzvě Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF

PDF
537,9 kB
Příloha č. 3 Přehled hodnot korekčního koeficientu
16.10.2017 11:10
Stáhnout

XLSX
156,6 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria.xlsx
16.10.2017 11:11
Stáhnout

PDF
584,9 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria.pdf
16.10.2017 11:11
Stáhnout

PDF
318,4 kB
Příloha č.1 Indikátory
16.10.2017 11:11
Stáhnout

Pravidla výzvy

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
01.06.2022 09:37
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 4 - účinnost od 1. září 2016
31.07.2017 21:14
Stáhnout

PDF
336,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 19. října 2016
31.07.2017 21:22
Stáhnout

PDF
492 kB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 14. prosince 2016
31.07.2017 21:46
Stáhnout

PDF
497,2 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4. - účinnost od 28. února 2017
31.07.2017 21:49
Stáhnout

PDF
713,8 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. května 2017
31.07.2017 21:50
Stáhnout

PDF
1,2 MB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. července 2019
28.06.2019 07:26
Stáhnout

PDF
589,4 kB
Metodický dopis č. 6 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 14:43
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
3,1 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 3 - účinnost od 20. ledna 2016
31.07.2017 22:03
Stáhnout

PDF
315,9 kB
Metodický výklad k Pravidlům pro žadatele a příjemce – verze 3 kapitola Připomínky k podkladům - zveřejněno dne 24. 8. 2016
31.07.2017 22:36
Stáhnout

PDF
153,6 kB
Metodický výklad KA řízení projektu PPZP verze - zveřejněno dne 1. 9. 2016
31.07.2017 22:21
Stáhnout

PDF
2,9 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 2 - účinnost od 28.srpna 2015
31.07.2017 22:09
Stáhnout

PDF
2,3 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 1 - účinnost od 8. června 2015
31.07.2017 22:15
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků-MSCA-IF

PDF
972,1 kB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF verze 3 - aktuální verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
360,3 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 3, výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF
21.07.2020 10:02
Stáhnout

PDF
1022,9 kB
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce. Aktuální verze, zveřejněno dne 14. 9. 2017 - neaktuální verze
16.10.2017 10:06
Stáhnout

PDF
946,7 kB
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce. Neaktuální verze, zveřejněno dne 4. 7. 2017 - neaktuální verze
16.10.2017 10:05
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce. Verze 0 je verze avíza výzvy, zveřejněno dne 15. 6. 2017 - neaktuální verze
16.10.2017 10:04
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries - English version, published on 25. 10. 2017
24.07.2018 15:23
Stáhnout

PDF
241,8 kB
Metodický výklad - Vyplácení minimalní částky na pokrytí personalních nakladů mobility výzkumného pracovníka - zveřejněno dne 7. 6. 2018
07.06.2018 12:19
Stáhnout
PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Vzory k výzvě

Vzory příloh žádosti o podporu výzvy č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA– IF

DOCX
116,7 kB
Čestné prohlášení - Charta, Kodexy
16.10.2017 10:16
Stáhnout

DOCX
116,3 kB
Čestné prohlášení - rodinný příspěvěk
16.10.2017 10:16
Stáhnout

XLSX
249,7 kB
Kalkulačka Mobilit - MSCA
16.10.2017 10:17
Stáhnout

Vzory příloh ZoR pro výzvu č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF

DOCX
110,5 kB
Formulář pro plánované čerpání minimálních personálních nákladů
07.06.2018 12:25
Stáhnout

DOCX
118,8 kB
Zpráva o činnosti v návratové fázi
07.09.2018 13:21
Stáhnout

DOCX
117,5 kB
Zpráva o činnosti v návratové fázi - neaktuální verze
08.06.2018 13:46
Stáhnout

DOCX
121,9 kB
Zpráva o činnosti
03.07.2018 15:26
Stáhnout

DOCX
120,7 kB
Zpráva o činnosti - neaktuální verze
08.06.2018 13:46
Stáhnout

XLSX
1,7 MB
Kalkulačka mobilit
28.08.2018 12:35
Stáhnout

XLSX
391,6 kB
Pomocný soubor ke kalkulačce mobilit MSCA-IF a MSCA-IF II
21.07.2020 10:19
Stáhnout

PDF
11,1 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v ISKP14 pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF
16.10.2017 12:22
Stáhnout

DOCX
127 kB
Přehled vzorů - Partnerské smlouvy
02.09.2017 13:52
Stáhnout

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

Přehled vzorů - Statut a jednací řád hodnoticí a výběrové komise

PDF
488,3 kB
Statut Hodnotící komise - aktualizace od 1. 10. 2019
01.10.2019 09:43
Stáhnout

PDF
484,4 kB
Statut Hodnotící komise
06.05.2019 10:31
Stáhnout

PDF
490,2 kB
Jednací řád Hodnoticí komise - aktualizace od 1. 10. 2019
01.10.2019 09:43
Stáhnout

PDF
361,7 kB
Jednací řád Hodnoticí komise - aktualizace od 23. 5. 2018
23.05.2018 11:31
Stáhnout

PDF
631,4 kB
Statut Výběrové komise - aktualizace od 1. 11. 2019
01.11.2019 14:14
Stáhnout

PDF
603,5 kB
Statut Výběrové komise - aktualizace od 1. 10. 2019
01.10.2019 09:43
Stáhnout

PDF
304,5 kB
Statut Výběrové komise
02.09.2017 12:48
Stáhnout

PDF
558,9 kB
Jednací řád Výběrové komise - aktualizace od 1. 11. 2019
01.11.2019 14:14
Stáhnout

PDF
561 kB
Jednací řád Výběrové komise - aktualizace od 1. 10. 2019
01.10.2019 09:43
Stáhnout

PDF
499,8 kB
Jednací řád Výběrové komise - aktualizace od 1. 1. 2019
19.12.2018 14:40
Stáhnout

PDF
560,6 kB
Jednací řád Výběrové komise - aktualizace od 6. 5. 2019
06.05.2019 10:31
Stáhnout

PDF
419,9 kB
Jednací řád Výběrové komise - aktualizace od 23. 5. 2018
23.05.2018 11:31
Stáhnout

PDF
374,6 kB
Jednací řád Výběrové komise
02.09.2017 12:48
Stáhnout

Přehled vzorů - Stavební oblast

DOCX
187,3 kB
Technický list změny - zveřejněno dne 23. 1. 2018
09.05.2018 14:14
Stáhnout

XLSX
282,1 kB
Přehled nemovitostí dotčených projektem
02.09.2017 12:37
Stáhnout

XLSX
283,8 kB
Soupis předložených dokladů ostatní povolení nezbytná pro realizaci porjektu
02.09.2017 12:37
Stáhnout

DOCX
60,9 kB
Jednotný formulář pro vyřizování žádosti o přezkum procesu schvalování/oznámení ŘO u projektu v realizaci
26.03.2018 15:10
Stáhnout

Prezentace k výzvě

Prezentace k výzvě č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA– IF

PPTX
1,5 MB
Seminář pro žadatele aktivity MMVP MSCA
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPTX
1,4 MB
Seminář pro žadatele Schvalovací proces MSCA-IF
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPTX
1,4 MB
Seminář pro žadatele Základní informace k výzvě_MSCA-IF
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPTX
1,4 MB
Seminář pro žadatele Finanční část MSCA
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPTX
1,4 MB
Seminář pro žadatele MS2014+ MSCA-IF
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
417,9 kB
Leták k výzvě č. 02_17_050 - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF
16.10.2017 10:31
Stáhnout

PDF
91,7 kB
Leaflet Call No 02_17_050 International mobility of researchers - MSCA-IF
09.05.2019 09:05
Stáhnout