ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vzory příloh k výzvě Předaplikační výzkum

Detailní rozpočet / Detailed Budget - vzor pouze na webu, česky / English - zveřejněno dne 28. 2. 2017, published on 28th February 2017 
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné (žadatel) - k dispozici také v systému IS KP14+, aktualizováno dne 5. 4. 2017
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné (partner) -  k dispozici také v systému IS KP14+, aktualizováno dne 5. 4. 2017
Harmonogram klíčových aktivit (žadatel) -  k dispozici také v systému IS KP14+, zveřejněno dne 10. 2. 2017
Schedule of key activities - vzor pouze na webu, zveřejněno dne 3. 2. 2017
Studie proveditelnosti PAV a PAV pro ITI - k dispozici také v systému IS KP14+. zveřejněno dne 3. 2. 2017
Feasibility Study PAR and PAR for ITI ENG - vzor pouze na webu, zveřejněno dne 3. 2. 2017
Soulad s RIS3 strategií - vzor pouze na webu, zveřejněno dne 3. 2. 2017
ČP o souladu projektu s pravidly veřejné podpory_PAV - k dispozici na webu a také v systému IS KP14+, aktualizováno dne 5. 4. 2017
Prohlášení o přijatelnosti (žadatel) -  k dispozici také v systému IS KP14+, aktualizováno dne 5. 4. 2017
Prohlášení o přijatelnosti (partner) - k dispozici také v systému IS KP14+, aktualizováno dne 5. 4. 2017
Principy partnerství a prohlášení o partnerství (pokud není uzavřena smlouva o partnerství) - k dispozici také v systému IS KP14+. zveřejněno dne 10. 2. 2017
Partnership principles and declaration of partnership - vzor pouze na webu, zveřejněno dne 3. 2. 2017
Smlouva o partnerství - k dispozici také v systému IS KP14+, zveřejněno dne 10. 2. 2017
Agreement on Partnership - vzor pouze na webu, zveřejněno dne 3. 2. 2017
Prokázání vlastnické struktury žadatele - k dispozici také v systému IS KP14+, zveřejněno dne 10. 2. 2017
Prokázání vlastnické struktury partnera - k dispozici také v systému IS KP14+, zveřejněno dne 10. 2. 2017
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikatorů projektu ERDF -  k dispozici také v systému IS KP14+, zveřejněno dne 10. 2. 2017
Overview of key outputs contributing to the ERDF project indicators - vzor pouze na webu, zveřejněno dne 3. 2. 2017
Příloha Stuide proveditelnosti Komentovaný detailní rozpočet - vzor pouze na webu, zveřejněno dne 10. 2. 

 

 

 

Dokumenty

Vzory příloh k výzvě Předaplikační výzkum

XLSX
35,1 kB
Detailní rozpočet / Detailed Budget
16.10.2017 14:15
Stáhnout

DOCX
115,4 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné (žadatel)
16.10.2017 14:15
Stáhnout

DOCX
115,2 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné (partner)
16.10.2017 14:16
Stáhnout

DOCX
118,8 kB
Harmonogram klíčových aktivit (žadatel)
16.10.2017 14:16
Stáhnout

DOCX
122,5 kB
Schedule of key activities
16.10.2017 14:16
Stáhnout

DOCX
151,1 kB
Studie proveditelnosti PAV a PAV pro ITI
16.10.2017 14:18
Stáhnout

DOCX
144,9 kB
Feasibility Study PAR and PAR for ITI ENG
16.10.2017 14:18
Stáhnout

DOCX
207,3 kB
Soulad s RIS3 strategií -
16.10.2017 14:19
Stáhnout

DOCX
121,4 kB
ČP o souladu projektu s pravidly veřejné podpory_PAV
16.10.2017 14:19
Stáhnout

DOCX
117,7 kB
Prohlášení o přijatelnosti (žadatel)
16.10.2017 14:19
Stáhnout

DOCX
117,7 kB
Prohlášení o přijatelnosti (partner)
16.10.2017 14:19
Stáhnout

DOCX
117,5 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství (pokud není uzavřena smlouva o partnerství)
16.10.2017 14:19
Stáhnout

DOCX
120,3 kB
Partnership principles and declaration of partnership
16.10.2017 14:20
Stáhnout

DOCX
127,4 kB
Smlouva o partnerství
16.10.2017 14:20
Stáhnout

DOCX
130,6 kB
Agreement on Partnership
16.10.2017 14:20
Stáhnout

DOCX
116,6 kB
Prokázání vlastnické struktury žadatele
16.10.2017 14:20
Stáhnout

DOCX
116,5 kB
Prokázání vlastnické struktury partnera -
16.10.2017 14:21
Stáhnout

DOCX
137 kB
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikatorů projektu ERDF
16.10.2017 14:21
Stáhnout

DOCX
138,3 kB
Overview of key outputs contributing to the ERDF project indicators
16.10.2017 14:21
Stáhnout

XLSX
33 kB
Příloha Stuide proveditelnosti Komentovaný detailní rozpočet
16.10.2017 14:21
Stáhnout