ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Přílohy k výzvě 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Změnový list výzvy MAP - zveřejněno dne 4. 11. 2016

Příloha 1 Přehled monitorovacích indikátorů
Příloha 2 Postupy_MAP

Příloha 3 Kritéria výběru operací - MAP - verze 2 - aktuálně platná – oproti verzi 1 došlo k formální úpravě kritérií F3 (odstraněna povinnost kontroly číslování příloh), F7 (upřesněn způsob dokládání plné moci/pověření v IS KP14+), F12 (formulace popisu kritéria upřesněna v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část), V2.1 – V2.7 (opraven chybný max. počet bodů za kořenové kritérium), V5.1 (upraven popis kritéria v souladu s výzvou, předmětem kontroly jsou pouze mzdové náklady s ohledem na nastavení financování prostřednictvím zjednodušené formy vykazování)

         (kriteria_vyberu_operaci_MAP1.pdf (533,92 KB) - verze 1 - neaktuální)

Upřesnění MAP

 

 

 

Dokumenty

Přílohy k výzvě 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání

PDF
299,4 kB
Změnový list výzvy MAP
17.10.2017 14:46
Stáhnout

PDF
28,8 kB
Příloha č. 1 Přehled monitorovacích indikátorů
17.10.2017 14:46
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Příloha č. 2 Postupy MAP
17.10.2017 14:46
Stáhnout

PDF
654,9 kB
Příloha č. 3 Kritéria výběru operací - MAP - verze 2
17.10.2017 14:46
Stáhnout

PDF
533,9 kB
Kritéria výběru operací MAP 1- neaktuální)
17.10.2017 14:46
Stáhnout

PDF
200,1 kB
Upřesnění MAP
17.10.2017 14:46
Stáhnout