ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Přílohy k výzvě Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace

Příloha č. 1 Indikátory 

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - platná verze - účinná od 1. 6. 2016

V Příloze č. 2 Hodnoticí kritéria byl doplněn popis kritéria věcného hodnocení V2.8., který byl tak uveden do souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18.10.

          (Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - neplatná verze)

 

 

 

Dokumenty

Přílohy k výzvě Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace

PDF
296,7 kB
Příloha č. 1 Indikátory
18.10.2017 11:22
Stáhnout

PDF
357,4 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - platná verze
18.10.2017 11:22
Stáhnout

PDF
452,4 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - neplatná verze
18.10.2017 11:22
Stáhnout