ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vzory k výzvě 02_16_013

Realizační tým - aktualizace zveřejněna 11.3.2016

Implementation team project proposal

Principy partnerství a prohlášení o partnerství 01122015 - Vzor přílohy byl doplněn o informace související s finančním podílem partnera na celkových způsobilých výdajích projektu. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 13: „Žadatel uvádí partnery již v žádosti o podporu, včetně rolí, podílu na aktivitách projektu a finančního podílu, pokud je plánován.“ Při zapojení partnera s finančním příspěvkem je tedy žadatel povinen v žádosti o podporu uvést podíl partnera na celkových způsobilých výdajích. Tuto informaci žadatel uvede buď v aktualizované verzi přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství nebo Smlouvě o partnerství (pokud je již uzavřena). Zveřejněno dne 4.4.2016.

Studie proveditelnosti 

Detailní rozpočet 

Grant Application - Doporučený vzor přílohy Žádost o podporu v AJ. 

Čestné prohlášení partner prostředky

Čestné prohlášení partner likvidace

Čestné prohlášení partner obrat

Čestné prohlášení partner závěrečné

Čestné prohlášení žadatel výzkumná organizace definice zákon 130/2002

Čestné prohlášení žadatel obrat

Čestné prohlášení partner

Harmonogram klíčových aktivit

Partnerská smlouva OPVVV vzor

Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru projektu EFRR

Principy partnerství a prohlášení o partnerství

Vlastnická struktura pravnické osoby

 

 

 

Dokumenty

Vzory k výzvě 02_16_013

XLSX
67,6 kB
Realizační tým
12.12.2017 05:51
Stáhnout

XLSX
145,1 kB
Implementation team project proposal
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
789,8 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství 01122015
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
111,6 kB
Studie proveditelnosti
12.12.2017 05:51
Stáhnout

XLSX
287,7 kB
Detailní rozpočet
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOC
282 kB
Grant Application
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
89,2 kB
Čestné prohlášení partner prostředky
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
89,4 kB
Čestné prohlášení partner likvidace
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
89,1 kB
Čestné prohlášení partner obrat
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
90,9 kB
Čestné prohlášení partner závěrečné
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
89,1 kB
Čestné prohlášení žadatel výzkumná organizace definice zákon 130/2002
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
88,8 kB
Čestné prohlášení žadatel obrat
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
95,3 kB
Čestné prohlášení partner
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
71,9 kB
Harmonogram klíčových aktivit
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOC
141,5 kB
Partnerská smlouva OPVVV vzor
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
79,9 kB
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru projektu EFRR
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
76 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství
12.12.2017 05:51
Stáhnout

DOCX
76,4 kB
Vlastnická struktura pravnické osoby
12.12.2017 05:51
Stáhnout