ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Přílohy k výzvě č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů

Příloha č. 1 - Indikátory

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - aktuálně platná verze

      (Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria - Excelentní výkumné týmy - verze 3.pdf (963,68 KB) - aktuálně neplatná verze – oproti verzi 1 a 2 došlo k formální úpravě kritérií F3 (odstraněna povinnost kontroly číslování příloh) a F7 (upřesněn způsob dokládání plné moci/pověření v IS KP14+)
     (Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria - verze 2.pdf (559,07 KB)  -  neplatná, oproti verzi 1 fromulačně upraveno znění kritéria P8 ve sloupci „popis hodnocení")

     (Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria - verze 1.pdf (588,40 KB) -  verze 1 - neplatná )

 

 

 

Dokumenty

Přílohy k výzvě č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů

PDF
223,5 kB
Příloha č. 1 - Indikátory
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
729,8 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - aktuálně platná verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
963,7 kB
Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria verze 3 - neplatná verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
559,1 kB
Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria verze 2 - neplatná verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
588,4 kB
Příloha č. 2 - Hodnotící kritéria verze 1 - neplatná verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout