ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Uživatelská Uživatelská příručka Zpracování žádosti v ISKP14 ZP SŠ a VOŠ

Upozornění pro žadatele výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 – Šablony pro SŠ a VOŠ I:

Záložka Výše podpory formuláře žádosti o podporu v ISKP14+ byla odstraněna. Pro doplnění počtu žáků denního studia/ostatních forem studia a s tím spojený výpočet maximální výše finanční podpory, využijte přílohu Kalkulačka indikátoru. Výše finanční podpory vypočtená na základě volby šablon v příloze Kalkulačka indikátorů musí odpovídat Celkovým způsobilým výdajům záložky Rozpočet formuláře žádosti o podporu ISKP14+. 

Odstranění záložky Výše podpory nemá žádný vliv na již rozpracované žádosti o podporu. Nedojde k žádným komplikacím při finalizaci žádosti. 

Již podané žádosti o podporu budou akceptovány v jejich aktuální podobě. 

Tato informace je také změněna v uživatelské příručce Zpracování žádosti v ISKP14+ ZP.

 

 

 

Dokumenty

Uživatelská Uživatelská příručka Zpracování žádosti v ISKP14 ZP SŠ a VOŠ

PDF
12 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP 14 - Šablony pro SŠ a VOŠ
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
12,4 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP 14 - Šablony pro SŠ a VOŠ - neaktuální verze 1
12.12.2017 05:52
Stáhnout