ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Přílohy k výzvě č. 02_17_043 Teaming II

 

 

Ve verzi č. 3 Přílohy č. 2 Hodnoticí kritéria výzvy č. 02_17_043 Teaming II dochází k nápravě administrativního pochybení u kořenového kritéria V3 „Výsledky a výstupy“. Nově není uvedena min. bodová hranice kořenového kritéria, protože se nejedná o kombinované kořenové kritérium.

Ve verzi č. 2 Přílohy č. 2 Hodnoticí kritéria výzvy č. 02_17_043 Teaming II dochází k doplnění popisu kritéria P11 „Vazba na jiný projekt“ a tato změna se promítá i do hlavních zdrojů informací a návodu pro hodnotitele.

 

 

Dokumenty

Přílohy k výzvě č. 02_17_043 Teaming II

PDF
301,3 kB
Příloha č. 1 Indikátory
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
1 MB
Příloha č.2_Hodnotící kritéria (verze 3) - zveřejněno 8. 8. 2018
08.08.2018 16:58
Stáhnout

XLSX
179,7 kB
Příloha č.2_Hodnotící kritéria (verze 3) - zveřejněno 8. 8. 2018
08.08.2018 16:59
Stáhnout

PDF
914,6 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria (verze č. 2) - zveřejněno dne 4. 4. 2018 - neaktuální
04.05.2018 14:12
Stáhnout

XLSX
179,2 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - excel (verze č. 2) - zveřejněno dne 4. 4. 2018 - neaktuální
04.05.2018 14:12
Stáhnout

PDF
323 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria (verze 1) - neaktuální
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
312,6 kB
Příloha č. 2 Hodnotící kritéria - Excel (verze 1) - neaktuální
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
2,1 MB
Příloha č. 3 Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 – 2020 ve výzvě Teaming II
12.12.2017 05:52
Stáhnout