ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Povinnost kvalifikovaného elektronického podpisu pro žadatele a hodnotitele OP VVV

Žadatel/příjemce či hodnotitel je povinen vlastnit osobní kvalifikovaný certifikát, který mu umožní v IS KP14+ podepisovat konkrétní formuláře od podání žádosti přes realizaci projektu.

 

Žadatelé/příjemci OP VVV

Žádosti o podporu v rámci OP VVV budou žadatelé podávat pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému (IS KP 2014+). Pro podání a finalizaci žádosti o podporu musí žadatel disponovat elektronickým podpisem.

Hodnotitelé OP VVV

Zájemci o pozici hodnotitele žádostí o podporu OP VVV se musí registrovat v ISKP 2014+. Pro podání a finalizaci žádosti o pozici hodnotitele musí hodnotitel disponovat elektronickým podpisem. 


Informace k používání elektronického podpisu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/elektronicky-podpis-elektronicky-podpis.aspx

Postup pro získání certifikátu se liší v závislosti na jeho poskytovateli: Česká poštaPrvní certifikační autorita, a. s.eIdentity a. s.


Vlastnosti certifikátu a stručný popis problematiky je uložen v Uživatelské příručce pro podání žádosti o podporu v IS KP14+. Dále je možné využít detailnější příručky Principy práce s certifikáty v aplikaci MS 2014+ a Předcházení problémů s certifikátem pro podpis v aplikaci MS 2014+.

ŘO OP VVV doporučuje žadatelům/příjemcům, aby si příručky prostudovali.

Principy_prace_s_certifikaty_v_MS_2014_.pdf Principy prace s certifikaty v MS 2014 

Predchazeni_problemu.pdf Predchazeni problemu