ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Ověřovací studie prostředí OP VVV

Předmětem veřejné zakázky je provedení analýzy aktuálního stavu prostředí, rozvojových potřeb a indikátorové soustavy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za účelem získání srovnávací báze pro tematické evaluace hodnotící dopad intervencí OP VVV v průběhu implementace programu. Zjištění aktuálního stavu prostředí bylo provedeno do úrovně jednotlivých specifických cílů prioritních os 1, 2 a 3 OP VVV.

Společně s analýzou aktuálního stavu prostředí v oblasti intervencí PO 1, 2 a 3 bylo provedeno i ověření toho, zda nedošlo ke změně rozvojových potřeb v jednotlivých oblastech popsaných výše s ohledem zejména na nejaktuálnější makroekonomická data. Následně bylo provedeno posouzení relevance jednotlivých specifických cílů programu a aktuálnosti platnosti jejich teorií změn a s tím související nastavení indikátorové soustavy, posouzení relevance synergických a komplementárních vazeb a územní dimenze, a to včetně zpracování návrhů na úpravu či doplnění výše uvedeného.

 

 

 

Dokumenty

Ověřovací studie prostředí OP VVV

PDF
973,5 kB
Ověřovací studie prostředí - Aktualizace Závěrečné zprávy - zveřejněno dne 24. 5. 2017
30.05.2018 08:13
Stáhnout

PDF
781,7 kB
Verification study OP RDE - Updated Final Report - published on 24. 5. 2017
30.05.2018 08:18
Stáhnout

PDF
2,7 MB
Ověřovací studie prostředí Závěrečná zpráva - aktualizováno dne 16. 3. 2017 - neaktuální verze
30.05.2018 08:20
Stáhnout

PDF
861,4 kB
Verification study OP RDE Final Report - published on 13. 3. 2017 - not updated version
30.05.2018 08:21
Stáhnout