Veřejné zakázky

V samostatném modulu příjemce zakládá záznamy veřejných zakázek s vazbou na realizovaný projekt.

 

Uživatelská příručka Pokyny pro práci v modulu Veřejných zakázek v2.0 - zveřejněno dne 4. 8. 2020

Uživatelská příručka seznamuje příjemce s postupem při založení, editaci, finalizaci a podání veřejné zakázky ke kontrole Řídicímu orgánu.

(Uživatelská příručka Pokyny pro práci v modulu Veřejných zakázek v1.0 – neaktuální verze, zveřejněno dne 21. 8. 2017)