Vzory příloh pro výzvu č. 02_18_069 Předaplikační výzkum pro ITI II

 

 

 

Dokumenty

Vzory příloh pro výzvu č. 02_18_069 Předaplikační výzkum pro ITI II

DOCX
126,1 kB
Smlouva o partnerství (Partnerská smlouva)
13.04.2018 13:50
Stáhnout

DOCX
130,6 kB
Agreement on Partnership
09.05.2018 11:12
Stáhnout

DOCX
115,4 kB
Principy partnerství a prohlášení o partnerství
13.04.2018 13:50
Stáhnout

DOCX
120,3 kB
Partnership principles and declaration of partnership
09.05.2018 11:13
Stáhnout

DOCX
118 kB
Prohlášení o přijatelnosti ŽADATEL
13.04.2018 13:50
Stáhnout

DOCX
118 kB
Prohlášení o přijatelnosti PARTNER
13.04.2018 13:50
Stáhnout

DOCX
116,5 kB
Prokázání vlastnické struktury PARTNER
13.04.2018 13:50
Stáhnout

DOCX
116,5 kB
Prokázání vlastnické struktury ŽADATEL
13.04.2018 13:50
Stáhnout

DOCX
133 kB
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR
13.04.2018 13:50
Stáhnout

DOCX
132,9 kB
Overview of key outputs contributing to the EFRR project indicators
09.05.2018 11:12
Stáhnout

DOCX
117,7 kB
Přílohy ITI: Soulad žádosti o podporu s projektovým záměrem předloženým ŘV ITI
13.04.2018 13:50
Stáhnout

DOCX
200,8 kB
Soulad s RIS3 strategií
13.04.2018 13:50
Stáhnout

DOCX
148,4 kB
Studie proveditelnosti
13.04.2018 13:50
Stáhnout

DOCX
150,4 kB
Feasibility Study PAR for ITI
09.05.2018 11:12
Stáhnout

DOCX
120,8 kB
Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory
13.04.2018 13:50
Stáhnout

DOCX
115,1 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné PARTNER
13.04.2018 13:50
Stáhnout

DOCX
115,3 kB
Čestné prohlášení úvodní a závěrečné ŽADATEL
13.04.2018 13:50
Stáhnout

XLSX
23,6 kB
Harmonogram klíčových aktivit
13.04.2018 13:50
Stáhnout

DOCX
122,5 kB
Schedule of key activities
09.05.2018 11:11
Stáhnout