ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vzor výkazu práce hodnotitelů OP VVV

Důležitá upozornění pro hodnotitele OP VVV:

 

 

Ve výkazu práce lze editovat jen vyznačená pole. Hodnocený projekt lze vykázat až po schválení hodnoticí tabulky ze strany pracovníka ŘO OP VVV. Výkaz práce je nutné opatřit osobním kvalifikovaným certifikátem, jenž identifikuje konkrétní osobu (elektronickým podpisem) na vyznačeném místě, po podepsání dokument neuzamykejte.

Vyplněný výkaz práce zašlete na e-mailovou adresu worksheet_OPVVV@msmt.cz pokud možno do 5. dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla činnost vykonána, nejpozději v termínu stanoveném v pracovně-právním aktu. Do předmětu e-mailu uveďte „Výkaz práce – příjmeníměsíc, rok“ (pozn.: měsíc a rok vykazovaného měsíce).

 

 

 

Dokumenty

Vzor výkazu práce hodnotitelů OP VVV

PDF
1,2 MB
Vykaz_prace_hodnotitele_OP_VVV_OP_JAK_2022
21.07.2022 08:48
Stáhnout

PDF
1,2 MB
Vykaz_prace_hodnotitele_OP_VVV_2020
10.01.2020 12:15
Stáhnout

PDF
282,6 kB
Pokyn_k_vyplneni_vykazu_prace_2020
10.01.2020 12:15
Stáhnout